Generell fullmakt

2018-10-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Jag har en bror som är behov av hemtjänst, hemsjukvård och av att söka stöd för sin försörjning. Räcker en generalfullmakt för att jag skall kunna hjälpa honom med detta? Han vill gärna ha hjälp men förmår inte själv.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En generalfullmakt är en typ av fullmakt som låter fullmäktige utföra alla rättshandlingar som fullmaktsgivaren själv kan göra. Med andra ord finns det ingen speciell situation där fullmäktige har rätt att företa en rättshandling. Det kallas därför för en obegränsad fullmakt och täcker allt det som din bror behöver hjälp med. Eftersom fullmäktige bara har rätt att göra det som fullmaktsgivaren har rätt att göra kan det bli problem när fullmaktsgivaren förlorar sin förmåga att ingå avtal, tex på grund av en fysisk eller psykisk sjukdom. I och med att fullmaktsgivaren inte längre kan sköta sina angelägenheter, förlorar även fullmäktige förmågan att göra det för fullmaktsgivarens räkning.

Vänligen,

Hanna Mustafa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1181)
2019-04-15 Vad gäller fullmakten till?
2019-04-06 Kan ett fackförbund kräva att man skickar in en reservationsblankett gällande framförhandlad ny tjänst/försäkringsvillkor/avtalsvillkor? Är inte detta negativ avtalsbindning?
2019-03-29 Bevittnande av namnteckning
2019-03-28 Två fullmakter, vilken gäller?

Alla besvarade frågor (67936)