FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt17/05/2022

Generalfullmakt för förälder - hur funkar det?

Hej! Jag undrar vad som fungerar om jag har en generalfullmakt för min pappas räkning och ska utföra ett ärende för honom, behöver jag ha med fullmakten samt hans legitimation eller vad gäller? Gäller detta även för besök till apotek mm? Hur behöver man bevisa att fullmakten faktiskt gäller? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag kommer inledningsvis redogöra för några generella saker som kan vara bra att ha i åtanke vid upprättande av generalfullmakter och sedan besvara dina frågor. 

Generalfullmakt - vad är det? 

En generalfullmakt skiljer sig från en enkel fullmakt i det avseendet att enkla fullmakter i regel omfattar enskilda och begränsade uppgifter, medan en generalfullmakt ger fullmakthavaren rätt att agera i fullmaktsgivarens ställe i samtliga ärenden.  

Formkrav och innehåll 

Nedan kommer jag lista saker som är viktiga att tänka på vid upprättande av en generalfullmakt. 

  • En generalfullmakt ska vara skriftlig och undertecknad av både fullmaktsgivare och fullmakthavare
  • Det är viktigt att det tydligt framgår vem som är fullmaktsgivare respektive fullmakthavare
  • Det bör framgå att fullmakthavaren ges obegränsad behörighet att företräda fullmaktsgivaren (men denna kan begränsas till att inte omfatta vissa ärenden. Detta ska i sådant fall tydligt framgå). Om endast visst ärende ska omfattas av fullmakten är en enkel fullmakt att föredra. 
  • Det kan vara bra att låta fullmakten bevittnas av två vittnen - det vill säga att två personer bevittnar undertecknandet av generalfullmakten och sedan själva undertecknar denna som vittnen. Detta är dock inte ett krav. 

Viktigt att tänka på i övrigt 

I det fall att en fullmakt ska omfatta rätt för fullmakthavaren att sälja fast egendom eller bostadsrätt är det nödvändigt att den bevittnas av två personer. 

Det är vanligt förekommande att banker och apotek inte accepterar andra fullmakter än de som de själva tillhandahåller. Du bör således kontrollera vad som gäller för din fars bank och apotek! 

Slutligen kan det även vara klokt att fundera på att upprätta en framtidsfullmakt. Denna fullmakt börjar gälla när fullmaktsgivaren inte längre är i stånd att sköta sina egna ärende, men måste upprättas när fullmaktsgivaren fortfarande har full förmåga att fatta egna beslut och rättshandla. Det kan vara en trygghet att ha både en generalfullmakt och en framtidsfullmakt, eftersom dessa är användbara under lite olika skeden i livet. 

Dina funderingar 

  • Måste man ha med fullmaktsgivarens legitimation när man utför ärenden, till exempel på apoteket? 

Banker och apotek brukar i regel önska att man använder de fullmakter som de själva tillhandahåller. 

För banker brukar huvudregeln vara att fullmakten lämnas in i original på fullmaktsgivarens bankkontor av fullmaktsgivaren själv, som då också ska uppvisa legitimation. Därefter brukar det räcka att du uppvisar legitimation när du utför bankärenden åt fullmaktsgivaren. 

Många apotek har smidiga digitala lösningar, men i annat fall bör du ta med fullmakten, din legitimation samt fullmaktsgivarens legitimation. 

  • Hur bevisar man att fullmakten faktiskt gäller?

Som nämnt ovan är det viktigt att fullmakten är skriftlig, undertecknad av fullmaktsgivare och fullmakthavare samt att det är tydligt vem som är fullmaktsgivare respektive fullmakthavare. Det är vidare viktigt att det tydligt framgår vilken behörighet fullmakthavaren får (det vill säga vilka ärenden denne kan utföra för fullmaktsgivarens räkning). Det är genom undertecknandet som fullmakten börjar gälla och det kan krävas att du kan uppvisa fullmaktsgivarens legitimation. 

Hoppas att du fått svar på dina frågor och återkom gärna vid ytterligare funderingar! 

Vänligen, 

Viktoria Silfverplatz Rådgivare