Generalfullmakt - registrering?

2016-02-17 i Formkrav
FRÅGA
Vad gör jag när jag signerat en vederbörligen bevittnad Generalfullmakt?Skall den registreras någonstans?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En generalfullmakt är en generell fullmakt som låter fullmäktige utföra alla rättshandlingar som fullmaktsgivaren själv kan göra. Med andra ord finns det ingen speciell situation där fullmäktige har rätt att företa en rättshandling. Begreppet nämns inte i avtalslagen.

Det finns inga särskilda formkrav för en generalfullmakts giltighet, såsom att den måste vara skriftlig (även om det är att föredra i bevishänseende), bevittnande, registrering, kungörande med mera. Således behöver generalfullmakten inte registreras utan den besitter redan rättslig verkan.

Förhoppningsvis är detta svar till din hjälp. Tveka inte att återkomma om förtydligande önskas eller om du har andra frågor!

Vänligen,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (162)
2020-11-29 Måste den som bevittnar namnteckningen på en fullmakt känna till vad fullmakten gäller?
2020-11-12 Vad krävs för en korrekt och giltig fullmakt?
2020-09-10 Vad krävs för att ett köpeavtal ska vara bindande?
2020-08-28 Får anställd personal på ett äldreboende bevittna en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (86816)