Generalfullmakt - registrering?

2016-02-17 i Formkrav
FRÅGA
Vad gör jag när jag signerat en vederbörligen bevittnad Generalfullmakt?Skall den registreras någonstans?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En generalfullmakt är en generell fullmakt som låter fullmäktige utföra alla rättshandlingar som fullmaktsgivaren själv kan göra. Med andra ord finns det ingen speciell situation där fullmäktige har rätt att företa en rättshandling. Begreppet nämns inte i avtalslagen.

Det finns inga särskilda formkrav för en generalfullmakts giltighet, såsom att den måste vara skriftlig (även om det är att föredra i bevishänseende), bevittnande, registrering, kungörande med mera. Således behöver generalfullmakten inte registreras utan den besitter redan rättslig verkan.

Förhoppningsvis är detta svar till din hjälp. Tveka inte att återkomma om förtydligande önskas eller om du har andra frågor!

Vänligen,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (156)
2020-05-25 Måste vittnen till en framtidsfullmakt ange hemvist och yrke?
2020-05-21 Är det möjligt att ha två likalydande original av framtidsfullmakter?
2020-05-11 Solennitetsvittnen vid framtidsfullmakt
2020-04-10 Handlingens giltighet och dess formkrav

Alla besvarade frågor (80680)