Gemensam ekonomi vid giftermål

FRÅGA
hejsan! jag har en frågamin pojkvän har ekonomiskt bistånd och jag har fast jobb och egen inkomst, vi bor ej tillsammans då det är svårt att hitta boendejag har egen lägenhet och han har sin egen lägenhethan har nyligen friat till mig och vi vill gärna gifta oss trots att vi ej kan bo ihopa änhur blir det då? måste jag försörja honom? jag har ingen mega lön själv men kan tillgodose mina egna behov och utgifter, har inga skulder el så men det är precis att jag klarar mig själv. vi älskar varandra och vill starta ett liv tillsammans som man och hustru men som sagt bo tillsammans kommer att dröjaså frågan är...måste jag försörja honom med tex hans hyra också? har en hyra på 3964kr själv och hans ligger på runt 5500 camvh en förbryllad flickvän
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Mycket händer juridiskt när två personer bestämmer sig för att ingå äktenskap med varandra. Ett tips kan därför vara att läsa lagtexten, i synnerhet äktenskapsbalken så att man har koll på vilka förändringar som kan komma av att ingå och avsluta ett äktenskap.

Huvudregeln är att varje make råder över sina tillgångar och står för sina egna skulder enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap. 3 §. I ett äktenskap strävar lagstiftaren efter att paret ska ha en liknande levnadsstandard. Det står i ÄktB 6 kap. 1 § att makarna ska bidra till de gemensamma behoven såväl som de personliga. Det innebär också att den ena parten kan bli skyldig att betala underhåll för den andra maken enligt ÄktB 6 kap 2 §. Man kan även få det beslutat genom domstol enligt 6 kap. 5 §.

Du har alltså inget huvudsakligt ansvar för hans lägenhet, särskilt inte när ni inte har ett gemensamt hushåll. Det förenklar t ex vid en utmätningssituation, alltså om din blivande har så stora skulder att kronofogden blir inblandad i att utmäta tillgångar. Det finns nämligen en presumtionsregel i utsökningsbalken (UB) 4 kap. 19 § om att tillgångarna i det gemensamma hemmet tillhör den som är skyldig pengar om det inte kan visas att det tillhör den andra maken t ex genom ett köpeavtal eller liknande. Därmed inte sagt att du kan hållas helt utanför det hela heller, allt beror på din partners ekonomi och vad som händer i era liv framöver!

Du nämner inte vart din partner får stöd i från men Socialtjänsten, om det är därifrån hen får sitt ekonomiska stöd, har sina egna regler enligt socialtjänstlagen. Vanligtvis så räknas en makes tillgångar in, det kan alltså påverka din partners möjligheter till försörjningsstöd i vilken du blir ansvarig för hens uppehälle och utgifter.

Det man gör i realiteten när man gifter sig är ju att sammanblanda sina liv, det innefattar även ekonomin. Det är därför viktigt att veta vem man gifter sig med och komma överens om hur man vill göra i dessa frågor. Det går att undanta egendom, sparade pengar och boende genom ett äktenskapsförord eller registrera detsamma som enskild egendom ÄktB 7 kap 2-3 §§.

Hoppas du fått svar på dina frågor och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1010)
2019-10-21 Kan utlänningar gifta sig i Sverige?
2019-10-16 Kan jag få det jag anser att är mitt, trots äktenskapsförord?
2019-10-15 Kan äktenskapsförord jämkas?
2019-10-11 Vad är den andra makens enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (73843)