Gemensam ekonomi - gifta

FRÅGA
Hej!Jag ock min man har delad ekonomi inom äktenskapet. Vi betalar hälften var av det grundläggande så som hyra, el, tv avgift och lägger lika mycket var för mat inköp.Och detta fungerar utmärkt!Nu är det så att jag har fått en löneutmätning och inte har så mycket kvar att jag kan lägga min del av kostnaderna.Kronofogden anser att vi ska ha gemensam ekonomi då vi är gifta och att så säger lagen och att min man ska stå för alla de kostnaderna nu. ( hyra, el, tv avgift och mat...)Är detta verkligen korrekt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äktenskapsbalkens 1 kap 4 § bestämmer att makar har ett gemensamt ansvar för sysslor och för familjens ekonomiska försörjning. Kapitel 6 i Äktenskapsbalken reglerar vidare hur underhållet ska se ut mellan makar och hur det ekonomiska förhållandet ska regleras.

Lagtexten i 6 kap 2 § utgår från att varje make själv står de utgifter som avser ens personliga behov. De sammanlagda kostnaderna för underhållet fördelas enligt 6 kap 1 § mellan makarna efter deras ekonomiska förmåga. Den make som har behov av mer pengar än vad som belöper på dennes andel har alltså rätt att kräva att den andra maken skjuter till merbeloppet. 2 § 6 kap stadgar även att om den ena maken inte har tillräckligt mycket förmögenhet att betala sin andel av familjens behov, ska den andra maken tillskjuta mer pengar i den mån det krävs.

Sammanfattningsvis innebär detta att din man ska stå för de kostnader som du inte längre kan betala och Kronofogden har alltså rätt i sitt påstående.

Hoppas du har fått svar på din fråga annars är du varm välkommen att återkomma hit eller att vända dig till info@lawline.se om du behöver vidare hjälp med ditt ärende.

Mvh,

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1177)
2020-11-29 Formkrav äktenskapsförord
2020-11-28 Sälja fast egendom inom äktenskapet
2020-11-27 Undanta bostadsrätt från framtida bodelning
2020-11-26 Får jag gifta mig med min kusin?

Alla besvarade frågor (86934)