Gemensam bostadsrätt vid skuldsanering

Hej, står inför en eventuell skuldsanering. Vi har en bostadsrätt som jag äger tillsammans med min sambo. Vi står på hälften var 50/50. Kronofogden kan vad jag förstår kräva en fsg av denna om det finns ett övervärde på 200 tkr. Då jag står på bostaden tillsammans med min sambo undrar jag då om beloppet i praktiken är 400 tkr, för jag själv får ju inte loss 200 tkr om övervärdet bara är 200 tkr, då hälften ska tillfalla min sambo. Hoppas Ni förstår min fråga. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tror att jag förstår vad din fråga gäller, men jag kommer ange min mejladress i mitt svar som du kan kontakta mig på om jag har missförstått dig.


Utmätning av gemensamt ägd egendom och skuldsanering

När en person beviljas skuldsanering görs en plan upp tillsammans med Kronofogden och berörda borgenärer (de som den skuldsatte har skulder till). Sedan skapas en avbetalningsplan som ska följas. Under denna avbetalningsplan kan lön och egendom tas i beslag. När en persons egendom eller pengar tas i beslag för att betala en skuld blir utsökningsbalken (hädanefter UB) tillämplig, se 1 kap. 1 § UB.


Av 5 kap. UB framgår vad som undantas från utmätningar, med hänsyn till att en person inte kan berövas allt den äger och har för att betala skulderna. Detta kallas för beneficium och omfattar exempelvis kläder, personliga ägodelar med starkt sentimentalt värde för gäldenären (den som är skyldig borgenären pengar) och liknande.


5 kap. 1 § 6 p. UB reglerar gäldenärens eventuella bostadsrätt. Enligt denna punkt undantas gäldenärens bostadsrätt från utmätningen under förutsättningarna att man inte har köpt bostadsrätten utan att ta hänsyn till sina borgenärer, eller om det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätning. Det är här den ”beloppsgräns” som du talar om aktualiseras. Högsta domstolen (HD) har uttalat att det bör råda utmätningsfrihet för bostäder vars värde inte i väsentlig mån överskrider 200 000kr. Detta uttalande är dock från år 1989 och det är inte heller en definitiv gräns

I rättsfallet NJA 2004 s. 373 I har frågan åter behandlas av HD. I rättsfallet uttaladen man att man inte kan särskilja andelarna i bostadsrätten, utan hela bostadsrättens värde ska beaktas för en av delägarnas utmätning. Detta framkom även av ett tidigare rättsfall, NJA 1987 s. 575 II.


När det gäller andelar i gemensamt ägd egendom kan hela egendomen säljas under två förutsättningar, se 8 kap. 8 § UB. Det första är att någon, antingen den sökande, Kronofogden eller annan delägare begär det. Det andra är att lagen om samäganderätt är tillämplig på egendomen. Det finns enligt lagen om samäganderätt möjlighet att avtala om att samägd egendom inte får säljas på exekutiv auktion men ett sådant avtal måste i så fall genomföras i god tid innan problemet uppstår så att säga. Att göra det i samband med att det blir aktuellt med exekutiv försäljning kan innebära att man gör sig skyldig till borgenärsbrott.

Skulle egendomen säljas i sin helhet för att betala en av delägarna skulder har denna rätt att bli ersatt för sin andel vid försäljningen.


Slutsats

Det korta svaret är att bostadsrättens värde till sin helhet ska ligga till grunden för bedömningen av om den kan säljas enligt 5 kap. 1 § 6 p. UB och man kan inte hänvisa till delägarskap i denna fråga. Gränsen för när den kan säljas eller inte påverkas alltså inte av delägarskapet.


Om du har några frågor kring mitt svar är du välkommen att kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Daniel HögmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuldsanering? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”