Gemensam bostad i äktenskap

FRÅGA
Hej! Jag och min fästman ska gifta oss och planerar att börja vårt gemensamma liv i en hyresrätt. De flesta lägenheter vill enbart skriva med huvudsökande, men vi vill båda ha våra namn på kontraktet. Vi kommer vara gifta när vi flyttar in i lägenheten; finns det någon juridisk reglering som gör att lägenheten räknas som bådas även om enbart ena parten står på kontraktet? Dvs. att huvudsökande t.ex. inte kan kasta ut medsökande vid tvist eller skilsmässa.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i äktenskapsbalken. I 7 kap. 4 § 1 st. 3 p. äktenskapsbalken framgår att som gifta makars gemensamma bostad ska räknas en bostad som någon av makarna eller båda av makarna innehar med hyresrätt, om denna bostad är avsedd för makarnas gemensamma hem. I ditt fall spelar det alltså ingen roll vem av er som står på kontraktet utan hyresrätten kommer att betraktas som er gemensamma bostad. I 7 kap. 5 § 1 st. 2 p. äktenskapsbalken framgår att den ena maken inte får t.ex. hyra ut den gemensamma bostaden utan den andra makens samtycke. Det kan här också nämnas att det bohag (t.ex. möbler och hushållsmaskiner) ett gift par införskaffar för gemensamt bruk generellt ska ses som makarnas gemensamma bohag, vilket även här innebär att den ena maken inte får sälja eller på olika sätt göra sig av med sådan egendom utan den andra makens samtycke, se 7 kap. 4 § 2 st. äktenskapsbalken och 7 kap. 5 § 1 st. 3 p. äktenskapsbalken.

Det här innebär med andra ord att ni båda har lika stor "rätt" till lägenheten eftersom den ska anses vara er gemensamma bostad. Det skulle därför inte vara möjligt för den ena maken att "kasta ut" den andra maken med argumentet att denne har ensamrätt till lägenheten.

Med vänliga hälsningar

O H
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1266)
2021-09-14 Hur upprättas ett äktenskapsförord? Hur gör man egendom till enskild egendom?
2021-09-09 Gäller fortfarande äktenskapsförordet?
2021-09-03 Vem äger vad makar emellan?
2021-08-31 Eget ansvar över skulder under äktenskap

Alla besvarade frågor (95665)