FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet15/09/2016

Ge sin del av huset i gåva till andra maken vid äktenskapsskillnad

Jag är skild sedan juli 2016 och vi har inte gjort någon bodelning ännu men jag vill ge min del av vårt hus som gåva till min fd fru.

Hur gör jag detta?

Tacksam för svar

Med vänlig hälsning

Håkan

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att ge bort din del av huset som gåva krävs det att ni upprättar en gåvohandling, enligt 4 kap. 1 § jordabalken (det står "köpehandling" i lagen, men bestämmelsen gäller även vid gåva, se 4 kap. 29 § jordabalken. Av handlingen ska det framgå att det är en gåva och en förklaring från dig att din del av huset överlåts på din fd fru. För att din fru ska få lagfart för huset ska gåvohandlingen bevittnas av två personer.

Annat som kan vara bra att tänka på är att det inte ger några skattekonsekvenser för dig att ge din del av fastigheten i gåva (vilket det gjort om du valt att sälja din del för ett belopp över taxeringsvärdet). I stället kommer man i framtiden beräkna skatten vid en eventuell kapitalvinst, om din fd fru säljer huset, genom att använda sig av det anskaffningsvärde som ni köpte huset för. Vill du veta mer om detta finns ett utförligt svar på en annan fråga här på Lawline, se lawline.se/answers/10625


Hoppas du känner att detta gett svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänlig hälsning,

Caroline OravaRådgivare