Ge samägd fastighet som gåva.

2021-06-29 i Gåva
FRÅGA
Jag och min ex äger en fastighet 50/50. Lagfarten står på honom. Kan jag ge min halva till min son, som gåva?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du och din tidigare partner äger en fastighet tillsammans med lika delar varvid lagfarten står på honom och du undrar ifall det är möjligt att ge bort din andel som en gåva till din son.

Regler om samägande finns i lagen om samäganderätt. Eftersom du och din tidigare partner äger 50% av fastigheten vardera innebär det att ni två är samägare. Som samägare har man rätt att förfoga över sin andel utan den andra samägarens samtycke (2 § lagen om samäganderätt). I det här fallet innebär det att du kan och får ge bort din andel till din son om så önskas - oberoende av din tidigare partners inställning till saken.

I och med upprättandet av gåvobrevet ska vissa formkrav vara uppfyllda; fast egendom ska undertecknas av gåvogivaren och gåvotagaren, innehålla en beskrivning av gåvan, en överlåtelseförklaring, eventuella villkor samt uppgift om ort och datum då gåvobrevet undertecknades samt bevittnas av två personer (4 kap. 1 § st. 1 JB samt 4 kap. 29 § JB). Din son ska, när han tar emot gåvan, skicka gåvobrevet till Lantmäteriet tillsammans med en ansökan för att ändra lagfarten till den nya ägarstatusen.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (750)
2021-10-06 Kan ett gåvobrev innehålla villkor om enskild egendom?
2021-10-01 Behöver man gåvobrev när man ger bort lös egendom?
2021-09-30 Kan man kräva tillbaka gåvor?
2021-09-30 Kan förälder ge gåva åt några barn och utesluta övriga barn?

Alla besvarade frågor (96429)