Ge bort stuga som gåva

2017-10-30 i Gåva
FRÅGA
Hej!Jag och min bror ärvde en stuga av vår mamma 2008. Stugan står på en arrendetomt. Jag vill äga stugan själv. Min bror är gift men vill överlåta stugan till mig. Han har inte varit där på 21 år och det är jag som stått för alla fasta kostnader och underhåll. Kan han överlåta sin arvslott till mig utan att frun behöver skriva på något papper? Dom ska troligen skiljas och jag och frun är inte bästa vänner.Hur ska vi göra för att jag ska bli ensamägare av stugan på bästa sätt?Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter i det följande att din bror och hans fru inte använder stugan som permanent boende, eftersom sådant boende inte utan makes samtycke får överlåtas.

Gåva

Inledningsvis ska sägas, att gåvoskatten är avskaffad i Sverige (8 kap 2 § inkomstskattelagen). Alltså spelar det inte någon roll hur mycket gåvan är värd.

En gåva har inga formkrav och kan ske muntligen. Att föredra är dock att den som överlåter gåvan skriver och undertecknar ett gåvobrev. Gåvobrevet bör alltså vara skriftligt, innehålla en förklaring av vad givaren överlåter som gåva och den överlåtande parten, det vill säga din bror, bör skriva under gåvobrevet. Hans fru behöver däremot inte skriva under, eftersom hon inte äger någon del av stugan.

Stugan är giftorättsgods

Det uppstår emellertid ett problem, om det vore så att ni ärvde stugan och det inte var föreskrivet i testamentet att ni skulle äga stugan som enskild egendom.

Den ena maken kan nämligen inte utan samtycke från den andra maken, inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väcks, inte i obetydlig del minska sitt giftorättsgods genom gåva (11 kap. 4 § äktenskapsbalken). Om stugan är ert giftorättsgods och din bror ger dig sin del i gåva, ska den delen ändå räknas med vid för honom vid hans bodelning.

Stugan är enskild egendom

Var det föreskrivet i testamentet att ni skulle äga stugan som enskild egendom, uppstår inte denna problematik och det står din bror fritt att överlåta sin del av stugan genom gåva till dig.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?