FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet22/01/2019

Ge bort halva huset till sambo

Ä det krångligt att skänka halva huset till sambon?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du äger både huset och marken som huset står på vilket gör att jordabalkens (JB) regler i 4 kap. JB blir tillämpliga rörande gåva av fast egendom.

Till att börja med framgår av 4 kap. 29 § JB att vad som gäller för köp gäller också för gåva.

I 4 kap. 1 § JB framgår att för en gåva av fastighet ska bli giltigt krävs att det (1) upprättas en skriftlig handling, alltså ett gåvobrev, (2) att gåvobrevet skrivs under av både dig och din sambo samt (3) att det finns en tydlig överlåtelseförklaring för att gåvan ska bli giltig. Ett exempel på hur en överlåtelseförklaring skulle kunna se ut är: "Jag xxx överlåter här med ½ av fastigheten xxx till xxx."

Gåvan blir giltig mot era respektive borgenärer i och med att gåvohandlingen upprättas och därmed sakrättsligt skyddad.

Ytterligare en sak som är viktigt att tänka på är att underskrifterna överses av två vittnen för att en framtida lagfartsansökan inte ska förklaras vilande enligt 20 kap. 7 § 1 p. JB.

Det krävs därefter att din sambo söker lagfart inom 3 månader från det att gåvobrevet har upprättats enligt 20 kap. 2 § JB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Oliver FribergRådgivare