FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord29/09/2013

Ge bort fastighet - giftorättsgods

Min mor är omgift och har 1 barn (mitt halvsyskon) med sin nya man. Mannen äger sedan tidigare en fastighet som min mor och han delat som sommarbostad i 40 års tid, de har varit gifta och bott ihop under alla år. Min mor har uppfattat fastigheten som gemensam tillgång då de är gifta. Nu har mannen skrivt över sin lagfart på sitt barn, min mor fick veta detta då hon läste om gåvan i tidningen. Vad är det som gäller inom äktenskapet, är inte alla tillgångar gemensamma om man är gifta? Måsta inte min mor kontaktas då fastigheten skrivs över? Min mor känner att hennes man och en av hennes barn går bakom hennes rygg när hon inget får veta, vilket rättskydd har hon?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ett äktenskap är all egendom giftorättsgods, förutom egendom som är enskild egendom enligt föreskrift i t.ex. äktenskapsförord och testamente (7:1 och 7:2 äktenskapsbalken). Att egendom är giftorättsgods innebär inte att egendom ägs gemensamt under äktenskapset, utan att egendomen skall delas lika efter äktenskapet.

Vissa särregler finns dock för fastigheter. Om en fritidsfastighet utgör giftorättsgods får inte make ge bort fastigheten under äktenskapet utan den andre makens skriftliga samtycke (7:5 st. 2 äktenskapsbalken). Min bedömning är alltså att din styvfar borde frågat din mor om lov innan han gav bort fastigheten. 

För att få hjälpa att föra er talan råder jag er att konsultera en jurist, förslagsvis någon kunnig på familjerätt/fastighetsrätt.

Äktenskapsbalken finns på https://lagen.nu/1987:230

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?