Ge bort fastighet - formkrav

2020-04-21 i Gåva
FRÅGA
Min syster och jag ska signera gåvobrev ang fastighet. Både hon och jag är 70+. Hur gör vi för att våra underskrifter skall vara juridiskt riktiga när vi inte kan underteckna dokumentet samtidigt?
SVAR

Hej! Och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Er fråga rör huruvida ni ska gå tillväga för att få era underskrifter juridiskt bindande vid upprättandet av ett gåvobrev som avser en fastighet. Mer specifikt så rör det sig om hur era underskrifter blir juridiskt bindande när ni inte kan underteckna gåvobrevet samtidigt.

I mitt svar nedanför så kommer jag att dela upp det som så att jag förstår går igenom formkraven för gåvobrev för att sedan kommentera vad som gäller vid underskrift av gåvobrev.

Formkrav för gåvobrev

När det kommer till gåvobrev där gåvan är en fastighet så regleras dessa i 4 kap. Jordabalken (JB). 4 kap. 29 § JB stadgar att det gäller samma formkrav vid gåva som vid köp av fastighet. Det krävs därför att fyra krav är uppfyllda för att ett gåvobrev av denna karaktär för att det ska vara giltigt. 1) Det måste vara skriftligt. 2) Gåvobrevet måste innehålla upplysning om att gåvogivaren överlåter den namngivna fastigheten som just en gåva. 3) Det ska också framgå hur stor del av fastigheten som överlåts. 4) Till sist måste också gåvogivaren och gåvotagaren skriva under gåvobrevet.

Angående underskrift av gåvobrev

När det kommer till fastigheter som ska ges bort krävs det indirekt att gåvobrevet bevittnas av två personer, annars kommer det inte vara möjligt att ansöka om lagfart. Se 20 kap 7 § JB, och 8 §. Detta innebär således att det krav som finns på bevittnande av underskriften inte är kopplat till gåvobrevets giltighet, utan till möjligheten till att kunna söka lagfart på en fastighet som man fått i gåva. När en underskrift bevittnas krävs det att vittnena är närvarande och ser på när avtalet skrivs under.

Det krävs således inget bevittnande för att gåvobrevet ska bli giltigt. Men det blir indirekt ett formkrav i och med bevittning krävs för att söka lagfart. Därför rekommenderar jag att när ni var och en skriver under har två vittnen närvarande – detta för att det ska vara möjligt att söka lagfart.

Jag hoppas att ni fått svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Oliver Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (702)
2021-04-10 Utfästelse om gåva
2021-04-06 Kan min pappa ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever?
2021-04-01 Får man kräva tillbaka en gåva?
2021-03-31 Ge del av fastighet i gåva

Alla besvarade frågor (91128)