Ge bort andel av makars gemensamma fastighet

Jag är omgift. Vi har båda barn från tidigare äktenskap. Vi har äktenskapsförord som vi skrev innan vi gifte oss och det är registrerat i Skatteverket.

Vi är utlandssvenskar och bor utomlands drygt halva året. Vi är även skrivna utomlands och jag är skatterättsligt skriven utomlands. Min man är också utflyttad ur Sverige men betalar skatt i Sverige. Vi äger en gemensam fastighet som vi använt som sommarhus, men vi är således inte och har aldrig varit skrivna där. Kan jag ge min son som gåva min 50% av vår gemensamma fastighet. Vi har ett litet lån på fastigheten 50% var även det. Jag löser i sådant fall min 50% av lånet inför gåvan. Har uppfattat det som att det inte får finnas lån i fastigheten i samband med gåva ? Är det så ?

Krävs det ett godkännande av min man att ge denna gåva eller kan jag göra det utan hans godkännande med ett vanligt gåvobrev?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom ni har gift er i Sverige och jag förmodar att det sommarhus du vill ge bort din andel av också ligger i Sverige är det svenska lagar och regler som gäller. Det spelar alltså ingen roll att ni i viss mån skattar och bor utomlands. Jag utgår också från två rimliga antaganden av den fråga du har formulerat:

Även om ni har ärktenskapsförord utgår jag ifrån att den fastighet ni äger gemensamt är en del av ert giftorättsgods, alltså inte någons enskilda egendom.

Jag utgår också från att din son är över 18 år eftersom reglerna vid gåva av fastighet annars ser annorlunda ut.

Din mans samtycke

Först och främst krävs din mans samtycke för att du ska kunna ge bort din andel av ert sommarhus. Även om det inte är er gemensamma bostad enligt äktenskapsbalkens (ÄktB) lydelse handlar det om en fast egendom som är giftorättsgods. För att avhända sig en del av denna egendom krävs den andra makens samtycke, ÄktB 7 kap 5 § 3 st. Om sådant inte lämnas kan man vända sig till domstol för att kunna avhända sig delen även utan makens samtycke, 7 kap 8 §.

Formkrav för gåva

Vid gåva av fastighet gäller samma krav på skriftlighet som för köp av fastighet, jordabalken 4 kap 1, 8 och 29 §§. Dessutom krävs att din mans samtycke sker skriftligen, ÄktB 7 kap 5 § 4 st. Allt detta kan tas upp i samma gåvohandling. Även en mängd andra saker kan tas upp i en gåvohandling, såsom om gåvan ska vara att betrakta som enskild egendom. Se via denna länk hur gåvobrev kan se ut: klicka här.

Lån i fastigheten

Att fastigheten är belånad är i sig inget hinder för att en viss andel kan ges bort i gåva. Det vanligaste i sådana fall är att gåvomottagaren, din son, också tar över lånet. Exakt hur det bör gå till bör ni prata om med den bank som beviljat ditt lån. Det enda som kan vara osmidigt med att ge bort en belånad fastighet är att det beroende på omständigheterna kan räknas som ett köp snarare än en gåva. Detta beror på hur stort lånet är i förhållande till fastighetens värde. Om det räknas som ett köp istället för en gåva tillkommer betalning av stämpelskatt (vars summa kan variera). Även detta råder jag dig att diskutera med din bank.

Rekommendation

Om sommarhuset utgör giftorättsgods behöver du din mans samtycke för att kunna ge bort din andel. Därefter behöver du upprätta en skriftlig gåvohandling som uppfyller de formkrav som krävs vid fastighetsöverlåtelse. Vad gäller lånet råder jag dig att diskutera det närmare med din bank, men lånet i sig måste inte betalas av för att du ska kunna ge bort din andel av fastigheten.

Hoppas du har fått svar på dina funderingar. Om du undrar något ytterligare eller vill rätta mig i mina antaganden får du gärna maila till henrik.arnlov@gmail.com.

Med vänlig hälsning,

Henrik ÄrnlövRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”