Gåvotagarens rättigheter

2020-08-17 i Gåva
FRÅGA
En bekant till mig har fått stora summor pengar i gåva av en man. Denna mannen hotar numera med att kontakta banken och lokala myndigheterna. Detta med förklaring att personen i fråga har förskingrat och utfört bedrägeri gentemot honom. Hur kan man ställa sig till detta och vilka rättigheter har personen som fått pengarna i GÅVA? I meddelanden kan man dessutom se han skriva "ville bara ge dig en present" och "present till min prinsessa".
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att fullbordad gåva inte kan tas tillbaka
Huvudregeln är att när gåva väl har getts är den gåvotagarens. Gåvogivaren har således ingen rätt att ta tillbaka gåvan eftersom den, efter givandet, är gåvotagarens egendom. Äganderätten till gåva tillfaller således härefter gåvotagaren. En gåva är överlämnad när gåvotagaren fått denna i sin besittning (2 § gåvolagen).


Frivillighet, gåvoavsikt och förmögenhetsöverföring är kriterierna för gåva
Frågan som uppstår är emellertid huruvida det de facto var fråga om en gåva eller inte. Det förekommer en gåva, rent juridiskt sett, när ett antal kriterier är uppfyllda. För att gåva ska föreligga krävs att:

- Gåvogivaren frivilligt utfärdat gåvan
- Gåvogivarens avsikt ska ha varit att det var fråga om en gåva till gåvotagaren
- Det ska vara fråga om en förmögenhetsöverföring


Gåvogivaren behöver bevisa att gåva inte skett frivilligt
Du nämner att gåvogivaren hävdar att det skett ett bedrägeri och att pengarna förskingrats vilket skulle betyda att gåvan inte utfärdats på ett korrekt sätt, det vill säga att frivillighetskriteriet inte uppnåtts. Detta är något som står på den som hävdar gåvans ogiltighet, alltså gåvogivaren, att bevisa. Är det så att det inte är fråga om något bedrägeri och det helt enkelt är en vanlig gåva så har din bekant inget att oroa sig över.


Vad sker om gåvogivaren skulle hävda att det var fråga om ett lån?

Gåvogivaren kan emellertid förstås hävda att det inte var fråga om gåva, utan istället till exempel ett lån. Meddelandena från gåvogivaren till gåvotagaren är här bra bevis på att det de facto var fråga om en gåva. Det att gåvogivaren, som i det här fallet, vid två tillfällen explicit nämnt att det är fråga om en present är tydliga bevis på att det var tänkt som en gåva. Ytterligare bevis för att det handlade om en gåva är det faktum att det explicit framkommer att gåvogivarens vilja var att ge en present, vilket kan utläsas från citatet "ville bara ge dig en present".


Övrigt
Observera att gåva kan tas tillbaka om det avtalats om detta innan fullbordandet av gåvan. Något sådant verkar emellertid inte ha förefunnits, bland annat enligt vad gåvogivaren hävdat, vilket jag således i det här fallet lämnat därhän.


Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (683)
2021-01-20 Ofullständig fråga
2021-01-20 Gåvor och utfästelser om gåvor av lös egendom
2021-01-19 behöver man definiera en gåva som härrör från avkastning?
2021-01-18 Vem tillhör varan om jag ger bort den?

Alla besvarade frågor (88343)