Gåvor och utfästelser om gåvor av lös egendom

2021-01-20 i Gåva
FRÅGA
Jag fick en gåva av min son. En dammsugare. Jag frågade efter garantibeviset. Det skulle han ha hand om, sa han. Om något händer dammsugaren får du kontakta mig sa han. På garantin råkar det stå priset på dammsugaren så av den anledningen vill han behålla garantibeviset. Jag känner att det inte är rätt utan att det är jag som skall förvara detta. Dammsugaren är ju min. Vore tacksam att få veta vad som gäller.Tacksam Inger
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Till att börja med så anses en dammsugare vara lös egendom. Gåvor och utfästelser om gåvor av lös egendom regleras i Gåvolagen (Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva).

Gåvolagen ställer upp vissa krav för att en gåva skall anses som bindande. Ett muntligt löfte om en gåva blir inte bindande förrän gåvan har fullbordats, alltså vanligtvis genom att gåvan överlämnas till gåvotagaren så att denne får gåvan i sin besittning. Vid enklare gåvor, såsom exempelvis en dammsugare, räcker det med att gåvotagaren, du, inte protesterar för att du ska anses ha accepterat gåvan.

Eftersom en gåva inte är ett avtal utan en så kallad ensidig rättshandling har en gåvotagaren inte krav på annat än det som givits i gåva. Du har därmed inte rätt till att kräva garantibeviset då din son enbart har haft till avsikt att ge dig dammsugaren.

Har du fler frågor är du välkommen att ställa fler!

Vänligen,

Sophie Amalie Böje
Fick du svar på din fråga?