FrågaAVTALSRÄTTGåva05/04/2015

Gåvolagen och tradition

Hej!

Min syster hävdar att hon fått ett smycke av vår avlidne far, det finns dock inget gåvobrev och smycket ligger i dödsboets bankfack, gåvan har alltså inte fysiskt skiftats.

5 av oss syskon betvivlar inte detta utan litar på henne, men ett syskon accepterar dock inte denna gåva. Hur är rättsläget?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Gåvolagen är tillämplig på lös egendom (till exempel ett smycke), se här.

Huvudregeln är att en utfästelse om gåva måste göras skriftligen. Handlingen ska vara ett skuldebrev eller annan urkund. Handlingen ska alltså tjäna till bevis om utfästelsen (se 1 § gåvolagen).

Även muntliga löften kan få bindande verkan under vissa förutsättningar. Då fordras det att utfästelsen uppnått en viss grad av offentlighet. Som exempel kan nämnas att någon vid allmän sammankomst utfäster sig att lämna bidrag till allmännyttiga ändamål (se 1 § gåvolagen).

I ditt fall finns det inget gåvobrev, och jag antar att det inte heller finns någon muntlig utfästelse som uppfyller ovan nämnda krav. Utfästelsen har dock mindre betydelse, i det fallet att gåvan inte har fullbordats. En bindande utfästelse ger nämligen inte sakrättsligt skydd mot givarens borgenärer, utan gåvan måste ha fullbordats enligt 2-4 §§ gåvolagen. I 2 § gåvolagen sägs att lösöre (till exempel ett smycke) måste ha traderats till gåvotagaren, det vill säga din syster eller någon annan (för hennes räkning) måste ha fått smycket i sin besittning. Eftersom smycket fortfarande är kvar i dödsboets bankfack har en besittningsövergång inte skett. Din syster kan därför inte framställa ett giltigt anspråk på gåvan.

Vänligen

Rådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning