Gåvogivares samtycke

2015-06-23 i Gåva
FRÅGA
Vi håller på att ta fram en gåvohandling där en förälder överlåter en fastighet till ett av sina barn. Vi har tänkt oss ha ett villkor där gåvan inte får överlåtas utan gåvogivarens samtycke. Vi undrar nu: Vad händer efter gåvogivarens bortgång? Förfaller detta villkor eller kan det på ett eller annat sätt "ärvas"? Vi vill inte att så skall vara fallet; behöver vi infoga någon formulering om detta?
SVAR

Hej och tack för er fråga!

Vid gåvogivarens bortgång förfaller överlåtelseförbudet eftersom det inte är upprättat i gåvomottagarens intresse. Samtyckeskravet avser den specifike gåvogivaren och kan inte ärvas.

Fördelen med gåvobrev är att man själv kan bestämma vad som ska gälla. Trots att ni inte "behöver" infoga någon formulering om vad som ska ske när föräldern dör ser jag därför ingen anledning att avstå från det så länge formuleringen är tydlig och klar. Vill ni ha hjälp att upprätta ett gåvobrev är ni välkomna att höra av er till oss på telefon 08-533 300 04 eller mail info@lawline.se.

Vänligen,

Pernilla Friman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll