Gåvoförbehåll av fastighet

2018-12-23 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vid gåva av fastighet med förbehåll faller då ett förbehåll vid givarens dödsfall?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som gäller med ett gåvoförbehåll vid givarens bortfall. Överlåtelse av fastighet regleras i 4 kap. jordabalken (JB).

Vid gåva av fastighet kan givaren göra förbehåll som är obegränsade i tiden, se 4 kap. 29 § JB. Detta på grund av att det anses ligga i sakens natur att inskränkningar i förfoganderätten över fastigheten kan förekomma. Exempel på förbehåll som kan förekomma är att givaren vill ha rätt att bo kvar i fastigheten under sin livstid. I din fråga framgår inte vad det är för typ av förbehåll och därför är det svårt för mig att ge ett konkret svar. Om det rör sig om ett överlåtelseförbud, något som är bindande mellan parterna och mot tredje man (4 kap. 3 och 29 §§ JB), upphör förbudet att gälla i samband med givarens bortfall. Detta eftersom villkor om samtycke bara gäller så länge givaren lever.

Med andra ord kan ett förbehåll falla bort i samband med en givares bortgång. I och med att jag inte har all information som jag behöver så kan jag inte ge ett mer konkret svar i ditt fall.

Jag hoppas att du fått någorlunda vägledning i vad som gäller. Har du fler frågor är du varm välkommen att ta kontakta med oss igen.

Med vänliga hälsningar

Sara Göransson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1940)
2020-05-31 Fråga om ett historiskt dokument och dess inverkan på fastighetsförsäljning
2020-05-29 Kan jag ge bort en belånad fastighet?
2020-05-28 Får min sambo "kasta ut" min son?
2020-05-27 Lamellgardinerna står inte med i köpekontraktet

Alla besvarade frågor (80669)