FrågaAVTALSRÄTTGåva26/01/2016

Gåvobrevs bindande verkan efter sex år

Av någon anledning skrev min bekant på ett gåvobrev där hon samma dag gav all lös egendom till sin bror. (kan kanske vara för att han då skrev över sitt hus på henne i tron att han då förhindrade sin sonson att ärva det) Detta var den 25 januari 2010. Efter ett tag ångrade han sig och tog tillbaka huset. Gåvobrevet verkställdes inte, alltså han avkrävde inte henne på något. Men det blev kvar I hans kassaskåp. År 2013 dog han

Nu har samma sonson hört av sig till min bekant där han kräver att gåvobrevet ska gälla, dvs han menar att det ska ingå i dödsboet.

Hon har fått ett brev från en advokatfirma där de på sonsonens vägnar ”undrar om hon önskar medverka till att gåvobrevet verkställs”.

Min bekant är gammal och nu också svårt sjuk i cancer, hon är djupt olycklig över att sonsonen ska kunna tvinga till sig hennes lösa egendom. Jag hjälper henne med ekonomi och jag har fullmakt att sköta hennes bankkonton.

Hur kan jag hjälpa henne?

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawlines expresstjänst med din fråga,

Enligt 1 § lagen (1936:83) om vissa utfästelser om gåva är en utfästelse om att överlämna en gåva bindande om det har angivits i ett gåvobrev som har överlämnats till gåvotagaren. Det har uppenbarligen skett i detta fall.

Vidare kan noteras att rätten till gåvan inte har preskriberats eftersom 10 års tid inte har passerat sedan gåvobrevet överlämnades (jfr 2 och 10 §§ preskriptionslagen, 1981:130).

Det är möjligt att hävda att ett villkor för att den lösa egendomen som hade utfästs i gåvobrevet skulle överlämnas var att din bekantas bror överlämnade fastigheten till din bekanta. Problemet är dock att det är i princip omöjligt att bevisa detta om det inte står någonting om det i gåvobrevet.

Det enda som återstår att göra är att kontakta sonsonen och försöka förmå honom att på frivillig basis ge upp sin rätt till gåvan. I så fall är det förstås möjligt att påtala att ett villkor för att gåvan skulle överlämnas var att fastigheten permanent skrevs över på din bekanta (det är alltså möjligt att ta upp denna omständighet även om det inte är möjligt att bevisa att det faktiskt var så).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning