Gåvobrev och hembudsplikt

2019-08-27 i Gåva
FRÅGA
Hej. Vi är 4 syskon varav en avled 1989. Vad gäller vid ett gåvobrev för fastighet skapat 2003 med förbehåll om att skriftligt hembjuda fastighet till gåvotagarns syskon eller deras rättsinnehavare? Är det bara de syskon som levde vid upprättandet av gåvobrevet som skall skriftligen kontaktas/anses lösenberättigade eller ska även det tidigare avlidna syskonets bröstarvingar (barn) kontaktas innan en eventuell försäljning?
SVAR

Hej!

Vad som har varit gåvogivarens avsikt är avgörande för hur gåvobrevet ska tolkas. Precis som du påpekar ger gåvobrevets ordalydelse och närmare bestämt formuleringen "gåvotagarens syskon eller deras rättighetsinnehavare" definitivt inte klart uttryck för gåvogivarens avsikt om huruvida det avlidna syskonets rättighetsinnehavare och alltså dennes bröstarvingar ska anses omfattas av hembudsplikten eller inte. Att gåvobrevet upprättats efter det avlidna syskonets bortgång gör givetvis inte frågan enklare.

Som nämnts ovan är det gåvogivarens avsikt som är avgörande för hur gåvobrevet ska tolkas, och gåvobrevets ordalydelse ger så vitt framgår av din fråga inte närmare ledning i frågan vad som varit gåvogivarens avsikt beträffande det avlidne syskonets bröstarvingar. Därför får mot bakgrund av vad som framgår av din fråga gåvobrevet tolkas så att hembudsplikten inte omfattar det avlidna syskonets bröstarvingar, eftersom gåvogivaren om det varit dennes avsikt att dessa skulle omfattas bör ha angivit det uttryckligen i gåvobrevet. Det är gåvogivarens avsikt vid tidpunkten för gåvan som är avgörande, om det finns några andra formuleringar i gåvobrevet eller övriga omständigheter som ger stöd för att gåvogivarens avsikt varit att även det avlidna syskonets bröstarvingar ska omfattas av hembudsplikten ska sådana omständigheter tillmätas betydelse.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Fredrik Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (623)
2020-05-24 Gåva och beskattning
2020-05-24 Kan någon annan låna pengar till min kontantinsats?
2020-05-19 Gåva från förälder
2020-05-09 Varför är det bra att skriva gåvobrev till sina barn?

Alla besvarade frågor (80393)