Gåvobrev med villkor, kan enskild egendom bli giftorättsgods?

Jag fick en fastighet i gåva av mina föräldrar 1976.

I gåvobrevet finns ett förbehåll:

"Egendomen ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom, gåvotagaren obetaget att, sedan han uppnått en levnadsålder av 50 år och sedan hans äktenskap bestått i minst 15 år, genom äktenskapsförord bestämma, att egendomen skall i det äktenskapet utgöra hans giftorättsgods."

Min fru som jag var gift med sedan 1989 gick bort 2006.

Om jag gifter mej på nytt idag, kommer fastigheten då att kunna utgöra giftorättsgods i det äktenskapet?

Jag är idag 58 år.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Av ordalydelsen i gåvobrevet var det givarens avsikt att gåvan ska utgöra enskild egendom, med den undantagsmöjlighet som stadgas. Det är dels ett ålderskrav kopplat till dig som gåvomottagare, att du ska ha fyllt minst 50 år, dels är det ett krav kopplat till äktenskapets längd. Du är idag 58 år så ålderskravet är uppfyllt. Däremot vad gäller äktenskapets längd så skriver givaren att äktenskapet ska ha bestått i minst 15 år och sedan kan du genom äktenskapsförord bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods i det äktenskapet. Tiden räknas alltså för ett specifikt äktenskap, och för varje nytt äktenskap gäller 15 nya år. Så om du gifter dig på nytt idag, så kan du enligt villkoret i gåvobrevet inte göra egendomen till giftorättsgods förrän du varit gift med den kvinnan i mer än 15 år. Att du var gift med din tidigare fru i 17 år påverkar alltså inte då givaren uttryckt sig med orden "i det äktenskapet".

Fastigheten är alltså i ett ev. nytt äktenskap enskild egendom och inte giftorättsgods och ingår därmed inte i en bodelning (se 7kap. 2 § i Äktenskapsbalken). Först efter 15 års äktenskap kan du ändra på det. Däremot hindrar inte villkoret att du ger en ev framtida fru en del av fastigheten i gåva. Om du inte anger att gåvan ska utgöra enskild egendom så kommer den delen hon fått i gåva sedan ingå i hennes giftorättsgods.

Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”