Gåvobrev med flera mottagare

2017-01-07 i Gåva
FRÅGA
Hej!Vi är fyra syskon. Vår mor är änka sedan två år tillbaka. Hon har nyligen fått diagnosen altzeimers demens. Den är i ett tidigt stadium så hon är fullt tillräknelig men hon vet att sjukdomsförloppet kan gå snabbt och inte kan stoppas.Vår äldste bror har tidigare fått mamma och pappas fritidshus som gåva till ett värde av 300 000 kr.Kan mamma skriva ett gåvobrev där hon ger bort köpeskillingen efter att vi syskon sålt hennes villa. Hon skriver redan idag ett gåvobrev med följande lydelse:"GÅVOBREVHärmed ger jag, NN såsom gåva till mina fyra barn, AA, BB, CC och DD köpeskillingen efter försäljning av fastigheten Y i K kommun.Gåvorna överlåtes efter att fastigheten sålts i samband med att jag flyttar in i lägenhet eller annat boende. Försäljningen genomförs av barnen med hjälp av tidigare utgivna generalfullmakter daterade 2016-01-21. Gåvorna överlåtes för 0 kr.Gåvorna ska fördelas enligt nedan:Från köpeskillingen ska först lånet á 490 000 kr avbetalas. Vad som sedan kvarstår, efter att eventuella försäljningskostnader har avräknats, ska fördelas enligt följande. Kvarstående belopp ska först ökas med 300 000 kr (vilket utgör summan av det förtida arv som AA fått i samband med att jag tidigare givit honom fastigheten X i P kommun) Därefter ska BB, CC och DD få var sin fjärdedel av detta. AA ska slutligen få sin fjärdedel med avdrag för de 300 000 kr som motsvarar ovan nämnda förtida arv."Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns inga uppställda formkrav för hur gåvobrev ska formuleras eller upprättas. Det viktiga är att det tydligt framgår vilka som är gåvomottagare och hur stor andel var och en ska få. I de fall gåvan är villkorad bör villkoren framgå tydligt. Jag rekommenderar att barnens personnummer anges efter respektive barns namn i gåvobrevet, om så inte har gjorts. En hänvisning bör i slutet på parentesen ang. AA:s förtida arv göras till gåvobrevet avseende fastigheten X i P kommun. Finns inget gåvobrev, kan åtminstone datum för gåva anges. Det bör anges att lånesumman uppgår till 490 000 kr i dagsläget, då jag förmodar att det kan sjunka om ett tag om fastigheten inte säljs med en gång.

Se till att var och en av gåvomottagarna är medvetna om att AA:s ursprungliga gåva inte längre utgör något förtida arv, eftersom det kvittas efter denna gåva. Om ingenting anges, är utgångspunkten att gåvorna utgör förskott på arv. Detta framgår av 6 kap. 1 § ärvdabalken. Efter avdraget, får varje barn ett förskott på arv när de tar del av köpeskillingen. Förskottet kommer vara lika stort för BB, CC och DD, men inte för AA, som ju får ett lägre belopp. AA kommer då att kunna göra gällande denna skillnad i arvskifte efter er mors död. För att undvika framtida konflikter, bör det framgå i gåvobrevet huruvida gåvorna utgör förskott på arv eller inte. Det har ingen betydelse i förhållandet mellan BB, CC och DD eftersom dessas förskott är lika stort, men det har betydelse i förhållande till AA eftersom den senare kommer att få ett lägre belopp.

Hör av dig via mail om något är oklart svaret eller om ni behöver hjälp med att komplettera gåvobrevet.

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (743)
2021-09-19 Får skadestånd ges som gåva till någon som utsatts för brott?
2021-09-18 Villkora att gåva till barn ska vara enskild egendom
2021-09-18 Är löften om att utge en gåva bindande ur svensk rätt?
2021-09-14 Är löfte om gåva av fastighet bindande?

Alla besvarade frågor (95758)