Gåvobrev - giltighet och förvaring

2015-10-27 i Gåva
FRÅGA
jag har skrivit ett gåvobrev i efterhand gällande 100 000 kr till min dotter som enskild egendom som är underskrivet och bevittnat. Pengarna överlämnades förra året.Hon har fått en kopia av gåvobrevet.Finns några krav på hur brevet ska förvaras. Var kan jag läsa om det?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline!

Bestämmelser om gåvor, dess fullbordande m.m finner Du i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (gåvolagen). Enligt lagens 2 § fullbordas en gåva som gäller exempelvis pengar genom att gåvan kommer i mottagarens besittning. Det innebär att mottagaren får saken under sin omedelbara kontroll. Har pengarna överlämnats till Din dotter räknas således gåvan som fullbordad. Gåvobrevet utgör endast ett kvitto eller ett bevis men även viktiga frågor om exempelvis förskott på arv eller om gåvan utgör enskild egendom kan regleras däri.

Det finns inga krav på h ur ett gåv obrev ska förvaras. Ett gåvobrev dock kan vara en mycket viktig handling, dels på grund av att den utgör ett kvitto men också på grund av att gåvobrevet kan reglera frågor gällande exempelvis, som i Ditt fall, om gåvan ska utgöra enskild egendom eller ej. Det kan därför vara bra att förvara gåvobrevet på ett säkert ställe. Man kan exempelvis förvara det i ett bankfack eller på en annan säker plats.

Du kan läsa mer om gåvor i gåvolagen här.

Jag hoppas att Du har fått svar på Din fråga.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (665)
2020-10-25 Gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda
2020-10-13 Får man behålla gåvor från sambo när förhållandet upphör?
2020-10-13 Kan man i ett gåvobrev fastställa att gåvan ska vara enskild egendom?
2020-10-04 Gåva till barn med utländsk medborgarskap

Alla besvarade frågor (85461)