Gåvobrev för fastighet

2017-09-15 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Kan man upprätta ett gåvobrev för fastighet medan jag lever, är undertecknade och datum viktigt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett gåvobrev måste uppfylla fyra olika krav för att vara giltigt, 4:1 och 4:29 Jordabalk (1970:994) (JB). För det första måste ett gåvobrev vara skriftligt. För det andra måste det framgå att gåvogivaren (den som äger fastigheten) vill ge bort fastigheten till gåvotagaren (den som ska få fastigheten). För det tredje måste det framgå om gåvogivaren vill ge bort hela fastigheten eller endast en del i denna. För det fjärde måste gåvogivaren och gåvotagaren skriva under gåvobrevet.

Ett gåvobrev måste inte bevittnas för att det ska vara giltigt. Men, för att gåvotagarens lagfartsansökan ska godkännas måste gåvogivarens namnteckning bevittnats av två personer, 20:7 p. 1 JB och 20:8 JB. Man måste ansöka om lagfart för att kunna registreras som ägare av fastigheten.

Det framgår inte i lag att ett datum måste skrivas på gåvobrevet för att det ska vara giltigt. I bevishänseende är det dock alltid att föredra att datum antecknas på handlingen. Man kan då lättare bevisa att personen befann sig på den plats där gåvobrevet upprättades.

Sammanfattningsvis kan man säga att det är mycket viktigt att gåvobrevet undertecknas av gåvogivaren och gåvotagaren. Gåvobrevet måste således upprättas när gåvogivaren och gåvotagaren är vid livet. Enligt lag finns det inte ett krav på att det ska finnas ett datum på gåvobrevet - men som sagts ovan är det alltid att föredra.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2093)
2021-09-21 Kan man ge en fastighet som gåva till en utomlands bosatt?
2021-09-18 Får man fälla en alm på egen tomt utan marklov?
2021-09-15 Kan jag förbjuda svampplockare på min mark?
2021-09-15 Rättigheter för markägare att förbjuda allmänheten från att använda enskild väg

Alla besvarade frågor (95767)