Gåvobrev fastighet

2021-03-31 i Fastighet
FRÅGA
Hur fungerar gåvobrev gällande en fastighet ? Blir det arvsskatt oavsett när föräldern går bort? Vänliga hälsningar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Gåvobrev:

Ett gåvobrev som även kallas för gåvohandling kan bland annat reglera gåva av fastighet. I gåvobrevet kan man som gåvogivare välja att skriva särskilda villkor i brevet. När det gäller gåva av fastighet krävs det att det finns ett gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig. Det är alltid en bra idé att en gåvogivare upprättar ett gåvobrev när det rör sig om större värden. På så vid minimerar man risken för framtida tvister

När det gäller gåva av fastighet så måste man i gåvobrevet uppfylla vissa lagstadgade formkrav. Om gåvobrevet inte uppfyller formkraven, så betraktas gåvan som ogiltig.

Gåvobrev krav:

Vid gåva av fastighet gäller samma formkrav som vid köp av fastighet (4 kap 29§ jordabalken) vilket innebär att gåvobrevet måste vara skriftligt, innehålla en förklaring att givaren överlåter fastigheten såsom gåva, hur stor del som överlåtits och slutligen måste både givare och mottagare skriva under.

Uppfyller gåvobrevet ovanstående formkrav är det giltigt.


Arvsskatt:

Arvsskatten avskaffades i Sverige sedan år 2005, vilket innebär att du inte betalar någon skatt vid arv.

Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!

Vänligen,

Sonja Najim
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (591)
2021-10-12 Räknas ett inbyggt akvarium som byggnadstillbehör till en fastighet?
2021-10-12 Min grannes träd växer in på min tomt, vad är denne skyldig att göra?
2021-10-12 Måste jag såga ner grenar som växer in på min grannes tomt?
2021-10-12 Utgör ett inbyggt akvarium ett byggnadstillbehör?

Alla besvarade frågor (96612)