Gåvobrev eller skuldebrev mellan sambor?

2020-09-08 i Gåva
FRÅGA
Hej,Jag håller på att ta fram ett gåvobrev men jag undrar om det är rätt handling. Gåvan ska inte överlämnas vid undertecknat gåvobrev, utan ska kunna åberopas längre fram i tiden. Är gåvobrevet ej giltig då? Måste överlämnade ske? Det rör sig om lös egendom närmare bestämt pengar. Jag är inne på att det kanske är bättre med ett skuldbrev? Men det finns ingen faktisk skuld i vårt upplägg, men har man ett skuldebrev så är man väl bunden till att betala om borgenären önskar det? Vid uppvisandet av skuldebrevet. Tanken är att min sambo som ska vara gäldenär ska kunna erhålla ett belopp om 200 00 kronor ifrån mig som är borgenär när hen så väl önskar. Vilken typ av upplägg rekommenderar ni?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. De lagar som blir relevanta är lag om skuldebrev (SkbrL) och lag angående vissa utfästelser om gåva (GåvoL).

Ett gåvobrev är en utfästelse om att ge en gåva. Gåvan behöver därför inte ges i samband med undertecknandet (GåvoL 1§). Ett skuldebrev är i ert fall ett sorts gåvobrev (GåvoL 1§). Ett sådant blir som utgångspunkt rättsligt bindande när det lämnas över till gåvotagaren precis som ett vanligt gåvobrev (GåvoL 1§).

Den största skillnaden mellan ett gåvobrev och ett skuldebrev i ert fall är att din sambo skulle kunna sälja/ge bort skuldebrevet men inte gåvobrevet eftersom detta är kopplat till hen som person. Det finns även vissa säkerhetsregler kring skuldebrev som blir relevanta ifall det säljs/ges bort. Dock låter det inte som att försäljning eller liknande är relevant för er del.

Oavsett vilken form ni väljer så kommer gåvan inte vara gällande mot dina borgenärer (dvs de du är skyldig pengar) förrän din sambo faktiskt får pengarna (GåvoL 2§). Detta blir främst relevant ifall du hamnar hos kronofogden eller går i personlig konkurs.

Jag rekommenderar därför att ni upprättar ett vanligt gåvobrev. Skuldebrev skulle bara komplicera saker och ting. Jag hoppas mitt svar gett klarhet i situationen och att du fått svar på din fråga. Självklart är du välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (702)
2021-04-10 Utfästelse om gåva
2021-04-06 Kan min pappa ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever?
2021-04-01 Får man kräva tillbaka en gåva?
2021-03-31 Ge del av fastighet i gåva

Alla besvarade frågor (91389)