FrågaAVTALSRÄTTGåva05/08/2016

Gåvoavtal och villlkor

Hej, jag funderar på att ta skilsmässan men vill utreda först hur jag ligger ekonomiskt sätt om jag gör det. Vi har äktenskapsförord så nästan allt är helt klart med min make men det gäller inte min lägenhet som jag köpte innan vi gifte oss. Däremot, vi har gåvoavtal om hälften av lägenheten, jag har givit det till min man, gjort ett år sedan precis innan vi gifte oss. Det fiinns dock villkor i den gåvoavtalen, t.ex att min man tar också betalningsansvar om lägenheten, även månadsavgiften men han har bidragit ingenting under hela tiden när vi har bott tillsammans, jag har betalt allt säjlv liksom månadagviften, el, internet, även hans mobil. Jag har lån från mina föräldrar ca 726 000 SEK och jag måste betala det. Håller på att sälja lägenheten just nu för priset av 1 055 000 SEK. Ska betala lån så fort som jag får pengar av lägenheten. Min make vill inte betala något av lån.

Vad händer om jag tar skillsmässan? Får jag hålla min lägenhet?

Här finns text från gåvoavtal:

Gåvan ges på följande villkor:

1. Gåvan ska tillträdas samma dag som detta avtal undertecknas.

2. All avkastning av gåvan eller gåvans surrogat ska tillfalla gåvotagaren.

3. Gåvan ska dock inte vara gåvotagarens enskilda egendom. Gåvan ska därför utgöra giftorättsgods i samband med vårt framtida äktenskap.

4. Gåvotagaren får inte, så länge gåvogivaren är i livet, överlåta eller pantsätta gåvan, dess avkastning eller surrogat, utan gåvogivarens samtycke (överlåtelse‐ och pantsättningsförbud gäller). I annat fall ska gåvan återgå.

5. Gåvotagaren ska per tillträdesdagen överta betalningsansvaret för gåvodelen. Detta avser även betalningsansvar för avgiften till Brf.

6. Detta avtal ska utgöra tillräcklig grund för att gåvotagaren

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Inledningsvis

Din fråga är komplicerad och jag förstår att du vill skydda dig själv. Jag har i mitt svar försökt måla upp en så opartisk bedömning som möjligt av din och din makes mellanhavanden. Utan mer insyn kring omständigheter är det svårt att argumentera annorlunda än nedan.

Av ÄktB 7:1 och 10:1 framgår att giftorättsgods ska delas lika vid bodelning. Av det du beskriver är er bostadrätt giftorättsgods. Det tycks också vara så att ägandeandelarna i bostadsrätten är 50 % vardera, genom din gåva till honom.

Jag undrar om det är så att dina 50 % kan vara enskild egendom. Detta ska då vara avtalat om i ert äktenskapsförord. Ifall att din andel är enskild egendom ska ni enbart dela på din makes hälftendel av bostadsrättens värde, iom att den delen i vart fall är giftorättsgods. I så fall blir den ekonomiska fördelningen 75 % - 25 % i din favör, istället för 50 - 50.

Gåvoavtal och villkor

Dina fråga tycks också gälla om din make har förlorat sin äganderätt genom att inte fullfölja alla villkor i gåvoavtalet. Villkor vid gåva kan i många fall likställas med rättsförhållandena vid ett vanligt avtal. Om gåvotagaren brutit mot ett väsentligt villkor kan fullbordad gåva gå åter, men det krävs att gåvotagaren gjort ordentliga avvikelser från villkoren; sanktioner kan inte användas mot varje litet avsteg.

Min bedömning av de klausuler du beskrivit ur avtalet inte har brutits. Dock är det svårt att svara på. Det beror på vad er gemensamma vilja var när ni skrev avtalet. Särskilt tänker jag på punkt 5 i avtalet. Det kan vara avgörande för tolkningen av gåvoavtalet ni menade med betalningsansvar.

Om ni inte menat annat med betalningsansvar, eller att det inte går att bevisa annat, är min tolkning att betalningsansvaret egentligen rör månatliga betalningar och att båda ni två stod skyldig att göra dem. Även om din make inte har gjort betalningarna, kan jag inte tolka det som att det är ordentliga avvikelser från villkoren. Däremot skulle du kunna fundera på om det har uppstått en skuld för din make till dig. Detta är en helt annan fråga och inte alls relaterad till din gåvas rättsverkningar. Det skulle vara om du anser att du har lånat ut pengar till honom.

Värdering av bostad

Avslutningsvis vill jag förklara att jag inte tror att det är lätt för dig att få ut pengar av din make. Dock vill jag nedan förklara hur du ska värdera din bostad.

Det är marknadsvärdet av bostaden för dagen då ni lämnar in skillsmässohandlingarna till tingsrätten som är värdet vilket ska fördelas. För att det ska bli en rättvis värdering är det bra att ta hjälp av en värderingsman (t ex en fastighetsmäklare) för att fastställa marknadsvärdet på bostaden. När man bestämt värdet på bostaden räknar man sedan av en tänkt försäljningskostnad, en tänkt vinstskatt samt de aktuella huslånen. Beräkningen visar då hur mycket pengar man skulle få kvar om fastigheten (bostadsrätten) sålts till någon utomstående. Det är sedan hälften av det som du kan tänkas behöva skifta till din make.

Om du har några frågor kring mitt svar kontaktar du mig på jesper.lublin@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Jesper Lublin

Jesper LublinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning