Gåvans värde i gåvobrev

2019-05-15 i Gåva
FRÅGA
Hej! Maste gavans värde anges i ett gavobrev?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om gåvobrev finns i lagen angående vissa utfästelser om gåva. Av lagen framgår inte att det finns några specifika krav vad gäller hur ett gåvobrev ska formuleras vad gäller gåvans värde, men i vissa sammanhang behöver det formuleras på visst sätt, t.ex. om det rör sig om fastigheter. Av din fråga framgår det inte vad det rör sig om för typ av gåva, men om det rör sig om gåvobrev för fastighet behöver gåvans värde inte anges.

Om det rör sig om någon annan typ av gåva t.ex. gåva av lös egendom, då behövs det som sagt inte att gåvans värde anges. Om det rör sig om en gåva av lös egendom mellan t.ex. mellan makar, för att inte riskera att gåvan ska tas i anspråk för att betala den givande makens skulder efter att gåvan getts till den andre maken, måste gåvan registreras hos Skatteverket och då kan värdet komma att anges. Om gåvan har ett högt värde behöver den registreras för att undvika att den kan utmätas för gåvogivarens skulder. Registrering av gåvor sker genom inlämning av gåvobrevet till Skatteverket, helst tillsammans med två bevittnade kopior där två vittnen intygar att kopian överensstämmer med originalet.

Skulle du behöva hjälp med att upprätta ett gåvobrev, kan du vända dig till Lawline, här!

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar.

Med vänlig hälsning,

Victoria Najafi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (573)
2019-10-20 Är en gåva bindande?
2019-10-19 Är det möjligt att kräva betalning för en gåva i efterhand?
2019-10-14 Ge bort fastighet som gåva utan att det räknas som förskott på arv
2019-10-08 Gåva som enskild egendom

Alla besvarade frågor (73844)