FrågaAVTALSRÄTTGåva15/05/2019

Gåvans värde i gåvobrev

Hej! Maste gavans värde anges i ett gavobrev?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om gåvobrev finns i lagen angående vissa utfästelser om gåva. Av lagen framgår inte att det finns några specifika krav vad gäller hur ett gåvobrev ska formuleras vad gäller gåvans värde, men i vissa sammanhang behöver det formuleras på visst sätt, t.ex. om det rör sig om fastigheter. Av din fråga framgår det inte vad det rör sig om för typ av gåva, men om det rör sig om gåvobrev för fastighet behöver gåvans värde inte anges.

Om det rör sig om någon annan typ av gåva t.ex. gåva av lös egendom, då behövs det som sagt inte att gåvans värde anges. Om det rör sig om en gåva av lös egendom mellan t.ex. mellan makar, för att inte riskera att gåvan ska tas i anspråk för att betala den givande makens skulder efter att gåvan getts till den andre maken, måste gåvan registreras hos Skatteverket och då kan värdet komma att anges. Om gåvan har ett högt värde behöver den registreras för att undvika att den kan utmätas för gåvogivarens skulder. Registrering av gåvor sker genom inlämning av gåvobrevet till Skatteverket, helst tillsammans med två bevittnade kopior där två vittnen intygar att kopian överensstämmer med originalet.

Skulle du behöva hjälp med att upprätta ett gåvobrev, kan du vända dig till Lawline, här!

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar.

Med vänlig hälsning,

Victoria NajafiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning