Gåva vid en del av fastighet

2020-03-25 i Fastighet
FRÅGA
Om en del av en fastighet ska ges bort, måste alla delägarna av fastigheten godkänna det i gåvobrevet där den delen av fastigheten ges bort?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om köp, byte och gåva av fastighet regleras i 4 kap. Jordabalken (JB).

För att ge bort en del av en fastighet måste ett skriftligt gåvobrev upprättas 4 kap. 1 § JB, gåvobrevet behöver undertecknas av gåvotagare och gåvogivare. Således behöver inte resterande delägare av fastigheten godkänna gåvan. I övrigt ska gåvobrevet innehålla fastighetens beteckning, vem som är gåvogivare respektive gåvotagare, era personnummer samt hur stor del av fastigheten som överlåts. När gåvan fullbordats behöver gåvotagaren även ansöka om lagfart, detta kräver att två personer bevittnar undertecknandet och sedan skickar en ansökan om lagfart till lantmäteriet, 20:1 JB.

Om du är gift måste gåvan registreras hos Skatteverket för att vara giltig(8:1 och 16:2 Äktenskapsbalken). Detta görs genom att skicka in gåvobrevet till Skatteverket samt betalar en ansökningsavgift.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (562)
2021-05-05 Grannen klagar på mitt träd – måste jag ta ner det?
2021-04-30 Värdering av fastighet vid gåva
2021-04-27 Tillhör ett kassaskåp en fastighet?
2021-04-23 Får brunn och avloppsledning bytas ut vid köp av byggnad på ofri grund?

Alla besvarade frågor (92024)