Gåva vid byte av fastighet?

FRÅGA
Hej, jag läser om blandat fång och huvudsaksprincipen vid försäljning till närstående men inte vad som gäller vid försäljning till okänd. Vi är två par som inte känner varandra som vill byta bostad rakt av. De är värderade till 2.500 000milj vardera. Taxeringsvärdet ligger på runt 1.700 000milj per fastighet. Kan vi sälja till taxeringsvärdet eller strax över (ca 2.000 000milj) till varandra utan att det räknas som gåva och där med slippa att riskera att överta den andras inköpspris och åka på skatt. Den andra familjen köpte sitt hus för 1.500 000miljoner och det vill vi inte beskatta. Vi är bara intresserade av att beskatta den överstigande delen av vad vi ger för villan .
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Då ersättningen för fastigheten understiger marknadsvärdet för fastigheten föreligger blandat fång. Med blandat fång avses en överlåtelse som består av en del gåva och en del ersättning. Det är viktigt att avgöra om överlåtelsen ska klassificeras som gåva eller köp. Denna gränsdragning görs, som du nämner, med hjälp av huvudsaklighetsprincipen. Huvudsaklighetsprincipen tillämpas både vid försäljning till närstående och till icke närstående.

Enligt huvudsaklighetsprincipen behandlas hela överlåtelsen som en gåva om ersättningen för fastigheten understiger fastighetens taxeringsvärde. Om ersättningen för fastigheten däremot motsvarar eller överstiger fastighetens taxeringsvärde betraktas hela överlåtelsen som ett köp. För att huvudsaklighetsprincipen ska vara tillämplig krävs att de förmögenhetsrättsliga gåvorekvisiten är uppfyllda. Dessa innebär att en förmögenhetsöverföring ska ha skett, att överlåtelsen har skett frivilligt samt att det finns en gåvoavsikt hos överlåtaren. Om förvärvaren är närstående är utgångspunkten att det finns en gåvoavsikt.

I ert fall är gåvorekvisitet inte uppfyllt och hela överlåtelsen kommer behandlas som köp. Ni riskerar alltså inte att överta de andras inköpspris utan er anskaffningskostnad kommer bli den ersättning ni betalar vid förvärvet 44 kap 14 § Inkomstskattelagen, här. Detta gäller oavsett vilken ersättning ni väljer att ta för fastigheten.

Vänliga hälsningar,

Ola Silvén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?