FrågaAVTALSRÄTTGåva29/11/2016

Gåva - vad ska man tänka på?

Hejsan.

Mina föräldrar kommer ev. skänka en större summa pengar till mig.

Vad bör jag tänka på för att få så liten skattepåverkan som möjligt?

Jag är gift och vi båda har inkomst. Läggs gåvan ovanpå som någon form av inkomst som skall beskattas?

Lönar det sig att de delar gåvan så min man får en del?

Skall det skrivas något dokument om det är min enskilda gåva från mina föräldrar.

Kan man förhindra maken att automatiskt ha rätt till dessa pengar , eller har han rätt till dem alls?

Jag undrar om det är något vi behöver tänka på innan jag får gåvan?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Om skattekonsekvenser
Skatter regleras generellt i bl.a. inkomstskattelagen (IL), se https://lagen.nu/1999:1229. Av 8 kap. 2 § IL, se här, framgår att gåvor är skattefria. Någon skattepåverkan kommer således inte ske och är ingenting ni behöver tänka på. Dock måste tre villkor vara uppfyllda för att det ska vara fråga om en skattefri gåva: 1) det ska vara fråga om en förmögenhetsöverföring, 2) gåvan ska ges frivilligt från gåvogivaren, och 3) en gåvoavsikt ska finnas - gåvomottagaren ska bli "rikare". Dessa tre krav är med hög sannolikhet uppfyllda om dina föräldrar skänker en summa pengar.

Andra konsekvenser? - Förskott på arv
Vad du, och även dina föräldrar, emellertid bör tänka på, är att en gåva från förälder till barn enligt ärvdabalken (ÄB) 6 kap. 1 § förutsätts utgöra förskott på arv, se här. Det innebär att gåvans värde kommer avräknas ditt framtida arv. Om dina föräldrar inte vill att gåvan ska anses vara ett förskott på arv, bör de upprätta ett gåvobrev där det tydligt framgår att gåvan inte ska ses som just förskott på ditt arv. Annars kommer alltså en avräkning ske vid ett framtida arvskifte.

Enskild egendom?
Eftersom du är gift gäller att all egendom som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods, se äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap. 1 § här. Att egendom utgör giftorättsgods innebär att den kommer ingå i en eventuell bodelning med din make, det följer av ÄktB 10 kap. 1 §.

Om gåvan, pengarna, däremot skulle utgöra din enskilda egendom omfattas den inte av din makes giftorätt och ingår då inte heller i en bodelning. Gåvan kan bli din enskilda genom att dina föräldrar i ett gåvoavtal sätter som villkor att pengasumman som tillfaller dig ska vara din enskilda, ÄktB 7 kap. 2 § andra punkten.

Hoppas du med detta fick kunskap om din situation. Önskar du få din situation närmare utredd rekommenderar jag att vända dig till vår betaltjänst Lawline Express, vilken du hittar här.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning