Gåva till barn med utländsk medborgarskap

2020-10-04 i Gåva
FRÅGA
Kan jag som svensk medborgare överlåta min sommarstuga i Sverige genom gåvobrev till min son som är Britisk medborgare?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om gåva och lagfart och regler om det finns i Jordabalken (JB). Inledningsvis är svaret att du som förälder kan överlåta sommarstugan till ditt barn genom att upprätta ett gåvobrev. Gåvobrevet måste vara skriftligt och undertecknas av såväl dig som förälder och av ditt barn, enligt 4 kap 1 och 29 §§ JB. Dessutom måste gåvobrevet bevittnas av två personer. Vidare måste det ändras i lagfarten eftersom sommarstugan ska byta ägare av fastigheten. Lagfarten måste sökas hos Lantmäteriet och det måste då ske senast tre månader efter att ni undertecknat gåvobrevet och den bevittnats för att inte förklaras som vilande, enligt 20 kap 2 § och 7 § JB. Reglerna för ansökan av lagfart är desamma för såväl svenska som utländska medborgare. Att ditt barn är utländsk medborgare spelar alltså ingen roll. Dock saknar Lantmäteriet personuppgifter på utländska medborgare och av den anledningen måste det bifogas handlingar som utvisar att barnet är myndigt.

Om du känner att ni behöver hjälp med att upprätta ett gåvobrev är du alltid välkommen att boka en tid hos oss för rådgivning på www.lawline.se/boka.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga annars är du alltid välkommen åter!

Med vänliga hälsningar

Fawzia Hassoun
Fick du svar på din fråga?