Gåva till barn återvinningsbar vid konkurs?

Mitt barn är 15 år gammal. Jag fick ärva en bil efter min fars bortgång. Jag har anmärkning därför tänkta jag sätta bilen på mitt barn eftersom hon kommer börja övningsköra nästa år och småningom ta körkort. Går det att göra så, så att inte kronogfogden tar bilen från oss?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Situationen som du beskriver regleras i konkurslagen (KonkL) och handlar om återvinning. I 4 kap. KonkL finns bestämmelser om återvinning i konkurs.

Genom att ge bort bilen som gåva är det inte säkert att bilen skyddas från att omhändertas i en eventuell konkurs. En gåva ska enligt 4:6 KonkL gå åter (till gåvogivaren/gäldenären) om den fullbordats senare än sex månader före fristdagen. Vad som menas med fristdagen anges i 4:2 KonkL och är den dag då ansökan om gäldenärens försättande i konkurs kom in till tingsrätten. Enligt 4:6 2 p. KonkL ska gåvan också gå åter om den skett till en närstående inom tre år från fristdagen och gåvogivaren inte kan visa att det efter gåvan fanns kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans eller hennes skulder.

Vem som anses vara närstående till gäldenären regleras i 4:3 KonkL och i den personkretsen som anges återfinns släktingar i rätt upp- och nedstigande led. Din dotter ingår därför i denna personkrets.

Beroende på i vilken ekonomisk situation du är kan gåvan vara olika starkt skyddad mot dina borgenärer. Om du efter att ha gett bort bilen kan uppvisa att du fortfarande äger egendom som uppenbart motsvarar dina skulder och ansökan om din konkurs inte lämnas in till tingsrätt inom sex månader har gåvan ett starkt skydd. I annat fall finns risk för att den kan återvinnas och ingå i din konkurs.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Råder någon oklarhet eller har du en annan fråga är du välkommen att ställa en till.

Ludvig MontanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Återvinning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo