Gåva till barn återvinningsbar vid konkurs?

2017-12-14 i Återvinning
FRÅGA
Mitt barn är 15 år gammal. Jag fick ärva en bil efter min fars bortgång. Jag har anmärkning därför tänkta jag sätta bilen på mitt barn eftersom hon kommer börja övningsköra nästa år och småningom ta körkort. Går det att göra så, så att inte kronogfogden tar bilen från oss?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Situationen som du beskriver regleras i konkurslagen (KonkL) och handlar om återvinning. I 4 kap. KonkL finns bestämmelser om återvinning i konkurs.

Genom att ge bort bilen som gåva är det inte säkert att bilen skyddas från att omhändertas i en eventuell konkurs. En gåva ska enligt 4:6 KonkL gå åter (till gåvogivaren/gäldenären) om den fullbordats senare än sex månader före fristdagen. Vad som menas med fristdagen anges i 4:2 KonkL och är den dag då ansökan om gäldenärens försättande i konkurs kom in till tingsrätten. Enligt 4:6 2 p. KonkL ska gåvan också gå åter om den skett till en närstående inom tre år från fristdagen och gåvogivaren inte kan visa att det efter gåvan fanns kvar utmätningsbar egendom som uppenbart motsvarade hans eller hennes skulder.

Vem som anses vara närstående till gäldenären regleras i 4:3 KonkL och i den personkretsen som anges återfinns släktingar i rätt upp- och nedstigande led. Din dotter ingår därför i denna personkrets.

Beroende på i vilken ekonomisk situation du är kan gåvan vara olika starkt skyddad mot dina borgenärer. Om du efter att ha gett bort bilen kan uppvisa att du fortfarande äger egendom som uppenbart motsvarar dina skulder och ansökan om din konkurs inte lämnas in till tingsrätt inom sex månader har gåvan ett starkt skydd. I annat fall finns risk för att den kan återvinnas och ingå i din konkurs.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Råder någon oklarhet eller har du en annan fråga är du välkommen att ställa en till.

Ludvig Montan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97608)