Gåva till barn

2019-10-31 i Gåva
FRÅGA
Kan man ge en enskild gåva till ett barn med en klausul att den inte får röras förrän efter x antal år?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill ge en penninggåva till ett barn med ett villkor att gåvan inte ska röras på ett antal år.

Vad säger lagen?

Det finns vissa saker man bör ha i åtanke när man ger gåvor till barn. En av dessa är att barnet för att en gåva ska vara giltig ska kunna förstå innebörden av gåvan. Om barnet närmar sig vuxen ålder torde inte detta vara något problem. Om barnet är yngre är det barnets förmyndare (vanligtvis dess föräldrar) som får ta hand om gåvan tills dess att barnet är tillräckligt gammalt.

Att villkora en gåva är generellt sett tillåtet, om villkoret inskränker mottagarens rätt att utnyttja den allt för mycket skulle det dock av en domstol kunna ses som oskäligt enligt 36 § avtalslagen (AvtL) och därmed jämkas. Denna bestämmelse tillämpas dock restriktivt av domstolarna.

Det är även viktigt att ha i åtanke att ett löfte om en gåva i framtiden som huvudregel inte är bindande om löftet inte sker skriftligt i en urkund av något slag som överlämnas till personen som ska ta emot gåvan. Detta framgår av 2 § gåvolagen. En gåva som lovats bort på detta sätt fullbordas genom att gåvan kommer i mottagarens besittning, dvs vid penninggåva att pengarna lämnas över till mottagaren (3 § gåvolagen)

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det som huvudregel inte finns något som förhindrar dig att villkora en gåva. Om villkoret dock är formulerat på så sätt att det i praktiken rör sig om ett löfte om en gåva i framtiden (till exempel efter x antal år) blir detta löfte inte bindande om det inte sker skriftligt i ett skuldebrev eller annan urkund som lämnas över till den som ska ta emot gåvan.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (636)
2020-08-11 Är förbehåll i gåva gällande även mot arvingar till gåvotagaren?
2020-07-27 Överlåtelse av värdepapper till sitt barn
2020-07-22 Kan jag ta tillbaka en överlämnad gåva?
2020-07-08 Behöver ett gåvobrev bevittnas?

Alla besvarade frågor (82718)