Gåva som förskott på arv

2020-06-26 i Gåva
FRÅGA
Hej! Vi har upprättat ett testamente där min ena dotter ska ärva ett hemman sen finns det andra tillgångar som ska delas bland barnen. Nu Har jag blivit så gammal och orkar inte längre ta hand om hemmanet och skulle vilja att dottern tar över redan nu men hur gör man skriver man ett skuldebrev? Min andra dotter vet inte om att vi testamenterat hemmanet till systern men vi har valt det så eftersom vi vill ha det kvar i familjens ägo och att det ska brukas, min andra dotter har inte den Möjligheten då hon inte bor här. Hon får ärva annat men hur går jag tillväga för att hon ska kunna få hemmanet redan nu som ett förskott på arvet då jag inte orkar ta hand om det längre? Jag vill ju inte heller att hon ska behöva betala något för det, men hur skriver man över det på bästa sätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Gåvobrev vid fast egendom
När du ger bort fast egendom, som i det här fallet, krävs gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig (4 kap. 29 § Jordabalken (JB) som hänvisar till 4 kap. 1 § JB). Gåvobrevet är en handling där du uttrycker din vilja att ge bort hemmanet till din dotter. Genom gåvobrevet kan du även uppställa villkor till skydd för mottagaren.

Gåva presumeras vara förskott på arv
Enligt svensk rätt är en gåva ett förskott på arv om inget annat framkommer (6 kap. 1 § Ärvdabalken). Det är således så att om man skulle vilja att en gåva inte ska vara förskott på arv krävs det att detta särskilt framkommer, t.ex. i form av testamente. I ditt fall kan du alltså helt enkelt ge hemmanet som gåva till dottern, vilken därmed automatiskt kommer att utgöra förskott på arv.

Det är inte aktuellt med skuldebrev i det här fallet
Skuldebrev är ett dokument gällande en skuld. Det är en dokumenterad utfästelse om att betala en viss summa eller ett erkännande av en viss skuld (som ska betalas), vilket alltså inte kommer i fråga här.

Upprätta gåvobrev med hjälp av Lawlines betaltjänster
För upprättande av gåvobrevet kan jag rekommendera vår avtalstjänst. Där kan du enkelt och till ett fast pris skapa ett juridiskt korrekt gåvobrev.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (683)
2021-01-20 Ofullständig fråga
2021-01-20 Gåvor och utfästelser om gåvor av lös egendom
2021-01-19 behöver man definiera en gåva som härrör från avkastning?
2021-01-18 Vem tillhör varan om jag ger bort den?

Alla besvarade frågor (88358)