Gåva och beskattning

2020-05-24 i Gåva
FRÅGA
Frågan är kort och gott: Behöver man betala svensk skatt på en gåva (dollar) från Indonesien kontot är där givaren bosatt i Abu Dubai och medborgare där.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ska en gåva beskattas i Sverige?

Svaret finner du i Inkomstskattelagen. Som huvudregel är gåvor en skattefri inkomst enligt svensk rätt (8 kap. 1 § Inkomstskattelagen). Gåvoskatten avskaffades i Sverige 2005.

Är det enligt lag en gåva?

För att något ska klassas som en gåva och därmed undantas från beskattning krävs dels att:

gåvotagaren ska berikas, överföringen ska vara frivillig och det ska finnas en benefik gåvoavsikt hos givaren, dvs. denne ska inte förvänta sig något tillbaka, öppet eller underförstått.

Vad innebär detta i ditt fall?

I och med att du nämner att det rör sig om en gåva förutsätter jag att förutsättningarna för detta enligt ovan är uppfyllda. I det fallet behöver du alltså inte betala svensk inkomstskatt på gåvan du får.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (633)
2020-07-08 Behöver ett gåvobrev bevittnas?
2020-07-06 Kan jag begära tillbaka katten jag skänkt bort för att jag anser att den missköts?
2020-06-30 Hund som givits som gåva
2020-06-26 kan man ångra ett gåvobrev?

Alla besvarade frågor (81764)