Gåva och beskattning

2020-05-24 i Gåva
FRÅGA
Frågan är kort och gott: Behöver man betala svensk skatt på en gåva (dollar) från Indonesien kontot är där givaren bosatt i Abu Dubai och medborgare där.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ska en gåva beskattas i Sverige?

Svaret finner du i Inkomstskattelagen. Som huvudregel är gåvor en skattefri inkomst enligt svensk rätt (8 kap. 1 § Inkomstskattelagen). Gåvoskatten avskaffades i Sverige 2005.

Är det enligt lag en gåva?

För att något ska klassas som en gåva och därmed undantas från beskattning krävs dels att:

gåvotagaren ska berikas, överföringen ska vara frivillig och det ska finnas en benefik gåvoavsikt hos givaren, dvs. denne ska inte förvänta sig något tillbaka, öppet eller underförstått.

Vad innebär detta i ditt fall?

I och med att du nämner att det rör sig om en gåva förutsätter jag att förutsättningarna för detta enligt ovan är uppfyllda. I det fallet behöver du alltså inte betala svensk inkomstskatt på gåvan du får.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?