Gåva mot arv vid överlåtelse av fastighet?

2019-08-14 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Våra föräldrar äger ett året-runt-hus vid havet. De är i 80-årsåldern. Vi är tre systrar. Nu vill mor och far ge oss barn huset i gåva. De vill slippa ansvaret och tycker att vi ändå kommer att ärva huset senare. Vi vill underlätta livet för våra föräldrar. Vi undrar: Vilka för- och nackdelar finns med att få huset som gåva jämfört med att senare ärva? Vad händer om vi fått det i gåva och en av föräldrarna dör och vill flytta från huset? Vi vill inte riskera att bli ovänner...
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis finns det ingen skatteteknisk anledning att göra på detta viset. I samband med borttagande av gåvoskatt och arvsskatt belastas ägaren av huset med skatt enbart vid försäljning, s.k reavinstskatt. Däremot är ägaren av huset skyldig att betala kommunal fastighetsavgift på max 0.75 % av taxeringsvärdet på fastigheten. Vid samägande betalar var och en sin del av skatten, i ditt fall 1/3 . Skatteunderlaget vid försäljning beräknas sedan utefter era föräldrars anskaffningsvärde enligt den s.k kontinuitetsprincipen.

Hur ser ägarstrukturen ut mellan dig och dina systrar?

Om det inte föreligger några avtal eller annan överenskommelse kommer fastigheten vara behäftad med samäganderätt. Således äger vardera part lika lott i fastigheten (1 § samäL). Det innebär att alla åtgärder som angår fastigheten måste ske med alla delägares samtycke (2 § samäL). Skulle det vara så att en av föräldrar vill flytta ut kommer det troligtvis renderar i en försäljning, men enbart om alla delägare samtycker till det. Den som vill behålla huset får isåfall köpa ut resterande delägare.

För att ni slutligen ska anses vara ägare krävs att ni gör en lagfartsansökan senast 3 månader från att gåvobrevet undertecknats. Således måste ni även betala den sedvanliga expeditionsavgiften för ansökan.

Slutsats

Det kan finnas anledning att ge bort fastigheten genom gåva hellre än arv. Däremot finns det enligt min bedömning få ekonomiska fördelar med detta i och med att era föräldrar planerar att bo kvar. Vidare tillkommer faktorer såsom ägare av bolån och pantbrev, det är alltså en rad omständigheter som måste tas i beaktning för att klart kunna svara på vilken metod som är mest fördelaktig. Jag har enbart redogjort mycket översiktligt. Min rekommendation är att ni bokar en tid med en av våra jurister och lägger fram en strategi. Länk till bokning finns här.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1933)
2020-05-23 Vad gör vi vid tvist om fastighet?
2020-05-19 Kan grannen riva mur som är uppförd på tomtgräns?
2020-05-04 Kan Lawline hjälpa mig med mina skoluppgifter?
2020-04-30 Vad gäller för ledningsrätter?

Alla besvarade frågor (80240)