FrågaAVTALSRÄTTGåva13/04/2022

Gåva mellan makar i form av fastighet

Hej! Håller på att skilja mig och innan vi gör så min man vill skriva ett gåvobrev till mig där han ger till mig hans del av vårt hus (han äger 30%). Frågan är, efter han skriver klart gåvobrevet, vad gör vi näst? Måste vi kontakta Skatteverket eller? Tack för hjälpen!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Som jag tolkar din fråga undrar du vad ni behöver göra för att ett gåvobrev avseende gåva av fastighet ska bli giltigt. 

Din fråga aktualiserar:

-  lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (GåvoL)

- Äktenskapsbalken (1987:230)

- Jordabalken (1970:994)


Allmänt om gåva 

En gåva är en äganderättsöverlåtelse utan motprestation innebärande att du som gåvomottagare inte behöver prestera något gentemot gåvogivaren för att erhålla gåvan. Bristen på krav av motprestation från mottagaren gör att givandet av gåva är en benefik rättshandling. Enligt 1§ GåvoL är ett löfte om gåva inte rättsligt bindande utan för att gåvan ska bli fullbordad och en äganderättsövergång ska ansetts skett ställs vissa krav. Vilka dessa krav är beror på vilken typ av gåva det är. Generellt sätt krävs dock alltid vid givande av gåva att det bygger på frivillighet från båda parter, att det hos givaren finns en gåvoavsikt och att det sker en faktisk förmögenhetsöverföring från givaren till mottagaren. 

Om givande av fast egendom 

Kraven för att en gåva av fast egendom, såsom en fastighet, ska anses fullbordad, skiljer sig från kraven vid givande av lös egendom. Vid givande av fastighet gäller nämligen samma krav som vid överlåtelse av fastighet (4:29 jordabalken, JB). Detta innebär bland annat att krävs ett gåvobrev som ska innehålla samma uppgifter som en motsvarande köpehandling. 

Som du nämner krävs det vid gåva mellan makar (jag förutsätter att ni fortfarande är gifta när gåvan ges), att gåvan registreras hos Skatteverket (8:1 Äktenskapsbalken, ÄktB och 16:2 ÄktB). Registreringen ska ske innan ni skickar in ansökan om lagfart hos Lantmäteriet. Gåvobrevet ska i originalform skickas till Skatteverket och en ansökningsavgift om 275 kr ska erläggas. 

När Skatteverket beslutat om registrering förs uppgiften om gåvan in i äktenskapsregistret och er gåva blir då gällande mot eventuella borgenärer (8:1 st. 2 ÄktB). Efter detta ska ni ansöka om lagfart hos Lantmäteriet (20:1 JB). Det ska göras inom 3 månader efter det att båda parter undertecknat gåvobrevet och handlingen ska då bifogas i ansökan (20:2 JB). Därefter återstår endast att få beviljad lagfart från Lantmäteriet!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Hanna FolkungerRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”