Gåva mellan makar av andel av fastighet

2015-03-21 i Fastighet
FRÅGA
Hej. Mina föräldrar köpte på 1950-talet en fastighet (tomt med fritidshus) i Nacka kommun. När min far avled erhöll jag halva fastigheten i arv. Min mor skrev så småningom över sin andel på mig. Hon är nu också avliden. Jag är alltså ensam ägare till fastigheten. Jag är gift och har tre barn (alla myndiga). Min fru och jag är överens om att vi båda bör stå som ägare till fastigheten, bl. a. eftersom det ger möjlighet för oss båda att utnyttja ROT-avdrag. Hur gör vi detta; anmäler det i kommunen där fastigheten finns; eller på annat sätt? Är det något viktigt vi bör tänka på?Vänliga hälsningarPer Olov Henricson
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

För att både du och din fru ska stå som ägare till fastigheten ska ni upprätta en gåvohandling, där ni anger att du ger 1/2 (eller annan andel) till din fru. Gåvohandlingen ska undertecknas av er båda och undertecknandet ska bevittnas av två personer för att din fru ska kunna få lagfart beviljad på sin andel. Detta regleras i 4 kap. 1 § jordabalken och 4 kap. 29 § jordabalken. I gåvohandlingen ska fastigheten vara angiven med fullständig fastighetsbeteckning. Det ska framgå tydligt att fastigheten överlåts och hur stor andel det är som överlåts.

När man ger bort en del av en fastighet till sin maka/make ska gåvohandlingen även registreras hos Skatteverket innan lagfart kan beviljas. För att registrera gåvohandlingen ska ni betala en ansökningsavgift på 275 kronor till Skatteverket och sedan skickar ni in gåvohandlingen i original (ni får tillbaka denna när gåvan registrerats). Efter detta registreras gåvan i äktenskapsregistret. Ni kan läsa mer om detta på Skatteverkets webbsida: klicka här.

För att din fru ska bli registrerad som ägare till sin andel av fastigheten ska hon ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Tillsammans med ansökan om lagfart ska gåvohandlingen i original skickas in, efter att denna registrerats hos Skatteverket. Detta kan ni läsa mer om på Lantmäteriets webbsida: klicka här
(se särskilt under rubrikerna "Jag vill ge bort eller har fått en fastighet" och "Jag vill att min maka/make ska bli delägare").
Det kostar 825 kronor i expeditionsavgift att ansöka om lagfart.

Om ni vill ha hjälp att upprätta en juridiskt korrekt gåvohandling kan ni göra det genom Lawlines avtalstjänst: klicka här eller genom att boka ett möte med en jurist på Familjens jurist: klicka här


Hoppas ni har fått mer klarhet i era funderingar!

Vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll