Gåva mellan makar

FRÅGA
HejJag har ärvt en gård/fastighet som enskild egendom för ett antal år sedan. Nu vill jag dela gården med min fru. Går detta och hur gör man i så fall? Finna det andra lösningar? Vi har tre gemensamma barn och undrar även hur man ska tänka på deras framtida arv?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni är gifta gäller speciella regler för gåvor mellan makar, vilket regleras i 8 kap. äktenskapsbalken. Enligt 8 kap. 1 § äktenskapsbalken är en gåva mellan makar gällande om vad som gäller för fullbordande av gåva i allmänhet har iakttagits, eller om gåvan har registrerat hos Skatteverket. För fast egendom gäller vidare de speciella regler som finns i jordabalken. I 4 kap. 29 § Jordabalken framgår det att samma regler som finns vid köp gäller vid gåva av fastighet, vilket innebär att en överlåtelsehandling (gåvohandling) av den fasta egendom måste upprättas. Formkraven för att handlingen ska vara giltigt är att handlingen ska innehålla en uppgift om vilken fastighet det är fråga om, förklaring av givaren att fastigheten ges bort till mottagaren samt givarens och mottagarens underskrift. Sedan måste den även registreras hos Skatteverket.

Sedan kan ni även upprätta ett äktenskapsförord och på sådant sätt formulera att fastigheten ska ses som er gemensamma egendom och om ni vill i en framtida bodelning (om så önskas) ska den delas lika mellan er.

Gällande barnen skulle jag rekommendera er att upprätta ett testamente där ni tydliggör om ni vill att alla tre barnen ska dela lika på fastigheten efter er bådas död eller om något barn ska få något mer eller mindre. Formkraven för ett testamente regleras i 10 kap. 1 § ärvdabalken.

Sammanfattningsvis går det att ge en del av fastigheten till din fru och sedan är det bästa sättet att testamentera fastigheten till era barn för att det ska bli på sådant sätt som ni vill ha det.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Nora El Massry
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1096)
2020-05-31 Ett äktenskapsförords upphörande
2020-05-29 Hur utformas en klausul om enskild egendom i ett äktenskapsförord?
2020-05-29 Gäller ett danskt äktenskapsförord i Sverige?
2020-05-27 Skydda tillgångar vid äktenskap

Alla besvarade frågor (80679)