Gåva mellan makar

2016-06-30 i Gåva
FRÅGA
Hej.Jag är gift, har ett barn i vårt äktenskap och så har jag två i ett tidigare. Vi äger 50% var i huset men bilen är registrerad på mig och jag står för kontraktet på vår båt. För att säkra att min hustru skall kunna behålla så mycket som möjligt om jag går bort före henne och en efterföljande boupptäckning undrar jag om jag kan överföra bil och båt helt på henne. En idé kan också vara att öka hennes andel i huset.Hur går jag tillväga för att få detta juridiskt korrekt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vill du överföra bilen och båten på din fru är det lättast att ge henne en gåva. Enligt 2 § Gåvolagen fullbordas en gåva då den kommer i gåvotagarens besittning. Detta innebär den tidpunkt då din fru får sakerna och du inte längre har tillgång till dem. För makar är det dock svårt att uppfylla detta krav och uppfylls inte gåvolagens krav krävs därför att gåvan registreras. Enligt 16 kap 2 § Äktenskapsbalken ska en gåva registreras hos Skatteverket., när detta har gjorts är gåvan juridiskt giltig. Efter registrering är det din fru som är ägare till båten och bilen. Eftersom att hon är ägare ska dessa registreras på henne.

Även om din fru efter gåvans registrering äger sakerna ingår dessa ändå vid en bodelning. Båten och bilen räknas fortfarande som giftorättsgods och då ska de ingå i bodelningen, se 10 kap 1 § Äktenskapsbalken. Vill ni inte att de ska ingå i en bodelning måste ni skriva ett äktenskapsförord. Genom äktenskapsförordet kan ni göra sakerna till enskild egendom och de ingår därmed inte i en bodelning. Enligt 7 kap 3 § ska äktenskapsförordet vara skriftligt, undertecknas av båda makar och det måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Att ni gör det till enskild egendom innebär att, om du är den rikare parten, din fru får ut mer vid den bodelning som sker innan arvet efter dig skiftas. Är din fru den rikare parten spelar ett äktenskapsförord inte lika stor roll eftersom att hon vid bodelningen kan välja att få ut sitt giftorättsgods som sin del, se 12 kap 2 § Äktenskapsbalken.

Vill ni att din fru ska äga en större del av fastigheten går det bra att ge en del av fastigheten som gåva och sedan registrera gåvan hos Skatteverket. Till skillnad från ovan krävs dock att ett gåvobrev upprättas.

Gåvolagen hittar du här

Äktenskapsbalken hittar du här

Hoppas att detta svara på din fråga!

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?