Gåva med villkor om enskild egendom

FRÅGA
HejÄr en gåva villkor enskild egendom mellan makar gäller? Även att det finns ingen äktenskapsförord innan att gifte sig.
SVAR

Hej! Tack för att du vänt till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om något som en av makarna fått som gåva med villkoret att det ska vara makens enskilda egendom är gällande trots att det inte finns något äktenskapsförord som reglerar det förhållandet.

Vad säger lagen?

De för din fråga relevanta bestämmelserna om makars egendom finner man i äktenskapsbalken (ÄktB). Av 7:1 ÄktB framgår att all den egendom som makarna har är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. I 7:2 ÄktB framgår de omständigheter under vilka makars egendom kan vara enskild egendom. I paragrafens andra punkt kan man utläsa att gåva som en av makarna tagit emot med villkor att den ska vara makens enskilda egendom ska räknas till den kategorien.

sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det alltså inte krävs något äktenskapsförord för att en gåva med ett sådant villkor ska räknas till makens enskilda egendom, dock är det bra om det finns ett gåvobrev eller något liknande där villkoret framgår.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (930)
2019-05-25 Ensidigt äktenskapsförord
2019-05-22 Kan man vara särbo även om man är gift?
2019-05-22 Äktenskapsförord framtida egendom
2019-05-13 Man blir inte samägare till all egendom enbart för att man ingår äktenskap

Alla besvarade frågor (69296)