Gåva med muntligt förbehåll

2016-08-29 i Gåva
FRÅGA
Kan gåvor av lös egendom som t.ex serviser och andra "släktklenoder" ges med muntligt förbehåll att de ska gå i arv inom familjen och inte ingå i en eventuell bodelning vid skilsmässa?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

En gåva kan ges med ett förbehåll, t ex ett överlåtelseförbehåll som talar om hur gåvomottagaren får överlåta gåvan. Det är även vanligt att gåvor ges med förbehållet att de ska vara enskild egendom, och alltså inte ingå som giftorättsgods vid bodelningen vid en skilsmässa. I Äktenskapsbalken 7 kap 2 § punkt 2 anges att enskild egendom är bland annat "egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda".

Enligt avtalslagen är muntliga avtal lika bindande som skriftliga avtal, men det är naturligtvis svårare att bevisa att ett muntlig avtal kommit till stånd och vad det innehåller. Men gåvoavtalet och förbehållet är alltså bindande och giltigt.

Så det finns inga juridiska hinder mot ett muntligt gåvoavtal med de förbehåll du nämner, däremot kan det naturligtvis bli svårt att bevisa.

Värt att notera är att ett förbehåll gäller mot gåvomottagaren, och inte i nästa led. T ex om du får en servis med förbehållet att den ska vara enskild egendom och du enbart får överlåta den till en släkting till dig om du vill avyttra den. Då är du bunden av förbehållet, men om du ger bort eller säljer den till släktingen, så kan släktingen överlåta den fritt och är inte bunden av förbehållet från den som gav dig gåvan. Du kan givetvis uppställa ett eget förbehåll som villkor för gåvan.

Hoppas att du fått svar på din fråga, om du undrar över något mer tveka inte att höra av dig med din fråga till Lawline.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (660)
2020-09-28 Får ett gift par vara vittne till gåvobrev?
2020-09-27 Gåva bort en större summa pengar
2020-09-24 Är det möjligt att skattefritt överlåta hälften av en bostadsrätt till sin sambo?
2020-09-24 Gåva eller lån och hur man får tillbaka pengarna

Alla besvarade frågor (84505)