Gåva med full äganderätt

2019-01-12 i Gåva
FRÅGA
FRÅGATack för ert svar !!vi äger en bostad 50 % var . Jag har ett barn tidigare ,vi har ett barn ihop, jag vill ge min man helt ägande av bostaden- med full äganderätt. Efter då vi båda är bort skall bostaden till falla vårt barn .. kan man skriva så ??Ny fråga !!Kan jag genom gåva ge bort min del av bostaden? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fråga 1: kan du ge bostaden med full äganderätt till din man, och samtidigt ange att då ni båda går bort ska den tillfalla ert barn?

När du ska ge en bostad i gåva finns vissa formkrav. Detta redogör jag för under frågan nedan.

Då du vill ge bort något med full äganderätt betyder det att personen också kan testamentera bort detta som den vill. Det innebär att om du ger bort bostaden med full äganderätt till din man så kan du inte sedan råda över var den ska tillfalla efter din mans död, utan han har rätt att testamentera den som han vill. Om du däremot ger bostaden med fri förfoganderätt till din man så innebär det att han under sin livstid fritt får disponera över denna hur han vill. Men på detta sätt har han inte någon möjlighet att testamentera bort denna, utan du kan reglera genom testamente att den ska tillfalla ditt barn.

Eftersom du har två barn så kommer dessa att ärva dig enligt arvsordningen, och ert gemensamma barn kommer att ärva din man enligt arvsordningen. Ni är trots det fortfarande fria att testamentera bort egendom till den som ni vill egendomen ska tillfalla. Vill ni alltså att en bostad ska tillfalla en viss person efter er bortgång, råder jag er därför att skriva in detta i ert testamente. Låter ni detta vara oreglerat utan testamente så kommer ert gemensamma barn ärva din mans andel i hans egendom och dina barn halva din andel vardera i all din egendom.

Sammanfattningsvis innebär detta att om du ger gåva med full äganderätt till din man så kan han fritt testamentera denna gåva, vilket du inte kan reglera.


Fråga 2: kan du genom gåva ge bort din del av bostaden?

Du kan ge bort din del av huset genom gåva. Jag tolkar det som att det rör sig om en fastighet och där finns vissa formkrav att ta hänsyn till för att gåvan ska fullbordas.

Det rör sig om liknande krav som vid försäljning (JB 4:1 och 29) där gåvan ska vara skriftlig, det ska finnas en överlåtelseförklaring (dvs. att du ger gåvan) och det ska undertecknas av gåvogivare och gåvotagaren.

Dessutom behöver en ansökan om lagfart göras hos lantmäteriet inom 3 månader från gåvobrevet upprättats. Slutligen ska också gåvan registreras hos skatteverket.

En länk till skatteverket hittar du här: https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskapochpartnerskap/aktenskapsregistret/gavamellanmakar.4.8639d413207905e9480002472.html

Om ni behöver ytterligare hjälp att få ordning på dessa avtal eller eventuella testamenten så är ni varmt välkomna att höra av er till vår avtalstjänst här:https://lawline.se/vara_tjanster/avtal

Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (533)
2019-05-17 Kan våra föräldrar skänka oss en fastighet utan att behöva betala skatt?
2019-05-15 Gåvans värde i gåvobrev
2019-05-11 Gåvobrev eller testamente?
2019-05-09 Behöver jag lämna tillbaka gåva som jag mottagit?

Alla besvarade frågor (69223)