Gåva från föräldrar till barn

2017-09-16 i Gåva
FRÅGA
Min frus föräldrar har sålt sin lägenhet som de ägde gemensamt med 1 Mnkr var i vinst efter skatt (totalt 2 Mnkr). De har sedan flyttat in i ett äldreboende. Pappan som är 90 år är vital med mamman som är några år yngre bor på demensavdelningen.Pappan vill nu ge deras gemensamma två barn (varav det ena är min fru) hälften var av vinsten i gåva som ett "förskott på arvet" då föräldrarna utöver detta har tillgångar så att de klarar sig.Kan pappan skänka även den del av vinsten som tillhör mamman ?Behövs någon form av gåvobrev ?Någon god man finns inte utsedd för mamman utan pappan sköter allt praktiskt, inklusive ekonomin för sin fru
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Pappan kan ge bort sina pengar men inte hans frus

Det är fritt fram för din frus pappa att skänka bort sina pengar till sina döttrar. Han får dock inte ge bort sin frus pengar. För att en gåva ska bli giltig krävs en gåvoavsikt från givare, dvs din frus mamma måste ge sitt samtycke till gåvan. Då hon drabbats av demens kan det vara svårt att få ett giltigt samtycke. Det kan dock vara okej för din pappa att ge bort hennes pengar om han sedan tidigare har en fullmakt som tillåter honom att göra det. (Beroende på hur allvarlig hennes demens är, kan det vara aktuellt att skaffa en förvaltare, som kan sköta hennes ekonomi samt ingå avtal för hennes räkning, till exempel gåvoavtal.)

Skriv ett gåvobrev

När en gåva i pengar ska ges är det väldigt klokt att skriva ett gåvobrev, eftersom det då finns på papper vad som skett och eventuella villkor som följer av gåvan. Vid gåva till bröstarvingar kommer gåvan ses som ett förskott på arv, så länge inget annat har föreskrivits. Eftersom din frus pappa vill att gåvan sedan ska avräknas från döttrarnas arv behöver alltså ingenting skrivas om detta i gåvobrevet, men det inte skadar såklart inte att vara övertydlig genom att skriva att gåvan ska ses som ett förskott på arv. (6 kap 1 § ärvdabalken, här)

Vad bör ett gåvobrev innehålla?

- Givarens namn, personnummer och adress

- Mottagarens namn, personnummer och adress

- Vad som ges bort

- Eventuella villkor (tex att det ska ses som förskott på arv)

- Givarens och mottagarens underskrifter

- Underskrift av två vittnen (inte ett krav, men det kan vara smart)

- Datum och ort

Hoppas du har fått svar på dina frågor! Skulle din frus pappa vilja ha hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan Lawline Juristbyrå var till stor hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (761)
2021-11-30 Om gåvobrevet kan leda till invändningar
2021-11-30 Kan villkor i gåva göras gällande mot gåvotagares arvingar?
2021-11-28 Kan uppdragstagare vägra ge ut pengar trots uppdragsgivares instruktion?
2021-11-27 Kan jag ge del av fastighet till min partner?

Alla besvarade frågor (97574)