Gåva från förälder

2020-05-19 i Gåva
FRÅGA
Hej! Om min far vill skänka mig 100.000 i samband med inköp av möbler, anses det vara ok?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din far får skänka dig pengarna

Det är absolut tillåtet att din far skänker dig 100 000 kr. Det finns inget formkrav på att gåvan ska genomföras på något särskilt sätt, annat än att du behöver ta emot gåvan för att den ska anses fullbordad. Själva löftet om gåva är med andra ord inte bindande. Att det inte finns några formkrav innebär att det inte behöver upprättas ett gåvobrev eller dylikt.

Det kan ändå finnas skäl att upprätta gåvobrev

Trots att gåvobrev inte är något krav för att gåvan ska anses giltig juridisk kan det finnas situationer där ett gåvobrev ändå är att föredra. Det kan exempelvis handla om att man vill reglera huruvida gåvan ska räknas som ett förskott på arv eller inte. Skriver din far varken ett gåvobrev eller reglerar saken i sitt testamente kommer gåvan att räknas som ett förskott på arv. Finns det syskon med i bilden innebär en oreglerad gåva på 100 000 kr nu att du får ut 100 000 kr mindre än dina ev. syskon den dag din far går bort och ni ska fördela arvet efter honom. Gåvobrev kan även vara bra om man vill reglera att gåvan ska vara gåvomottagarens (d v s din) enskilda egendom. Det kan exempelvis vara bra ifall du är/ska gifta dig och ni vill försäkra er om att gåvan inte räknas som giftorättsgods och delas vid en ev. framtida bodelning. Ytterligare ett skäl för gåvobrev är helt enkelt att ett sådant fungerar som bevis på gåvans existens, ifall det i framtiden skulle uppstå några tvistigheter kring vad som gällde för gåvan.

Vill du ha hjälp att upprätta ett gåvobrev har vi på Lawline duktiga jurister som kan hjälpa till. Vi har också en färdig avtalsmall att köpa för gåvobrev på vår hemsida. Du kan läsa mer om den och våra tjänster här.

Hoppas att du fått svar på dina frågor! Har du någon ytterligare fråga är du alltid välkommen att skriva till oss igen.

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?