Gåva eller lån? Samt ersättning vid lån på grund av slitage

2017-11-29 i Gåva
FRÅGA
För snart 9 år sedan fick (?) jag och min sambo en soffa,eftersom ägaren tyckte den var alldeles för stor. Vi kunde låna den på obestämd tid. Kan han nu efter 9 år göra anspråk på den och dessutom kräva oss på ersättning pga slitage? Verkar ganska orimligt!
SVAR

Hej!

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåva eller lån?

Det är ett spännande fall som ni har stött på. Du skriver i din fråga att det är en fråga om ett lån. Om ni vill argumentera för att soffan numera skulle vara er, så kan ni hävda att lånet i själva verket var en gåva. En möjlig argumentation från er sida kan vara att det har gått så pass lång tid, i själva verket 9 år från det att ni mottagit soffan. Utöver det tolkar jag det som att ni fick "låna" soffan utan att lämna vederlag, vilken är ett starkt argument för att det skulle vara en gåva. En gåva brukar sedvanligt innebära att man får något i utbyte mot det lånade föremålet. Det är viktigt att ha i åtanke att det är ni som har bevisbörda för att ett lån i själva verket var en gåva. Trots det så har ni en bra grund att stå på.

Ersättning för slitage

Om ovanstående argumentation inte skulle få genomslag för er fördel så kan ni försöka angripa utlånarens krav på ersättning för slitage. Den som lånar något har enligt 11kap 1§ handelsbalken en skyldighet att det lånade föremålet inte skadas. Detta kallas för låntagarens vårdplikt. Vårdplikten innebär inte som många tror att all skada eller slitage som uppkommer på det lånade föremålet ska ersättas. Det är enbart den skada som uppkommer genom att låntagaren är oaktsam eller har uppsåt, som ska ersättas. Det innebär att vanligt slitage som uppkommer inte ska ersättas. Om ni har använt soffan i 9 år kan det tänkas att större slitage uppkommit. Så beroende på vad för typ av slitage som uppkommit blir ni ersättningsskyldiga. Om du ni har använt den i normalt bruk, så ska ni således inte vara ersättningsskyldiga.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan.

Med vänlig hälsning,

Samuel Lindblad
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (761)
2021-11-30 Om gåvobrevet kan leda till invändningar
2021-11-30 Kan villkor i gåva göras gällande mot gåvotagares arvingar?
2021-11-28 Kan uppdragstagare vägra ge ut pengar trots uppdragsgivares instruktion?
2021-11-27 Kan jag ge del av fastighet till min partner?

Alla besvarade frågor (97596)