Gåva eller köp?

Hej, jag och mina tre syskon har fått en sommarstuga i gåva av våra föräldrar. Nu vill vi att jag ska köpa denna för att driva den vidare i släkten. Mina frågor är, 1. är det rimligt att de ger mig sina andelar som gåva och att jag tar lån och ger dem ersättningen i gåva från mig? Är det möjligt och vad blir i så fall skatten. Inköpspris 600.000:- och försäljning 1.200.000:-. Jag ger dem 300.000:- var i gåva. Fråga 2. Vad blir skatten vid ren försäljning för var och en av oss ifall jag köper sommarstugan för 1.200.000:-

Lawline svarar

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattningen vid överlåtelser av fastigheter finns i inkomstskattelagen (IL) och i lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndighet (StL). Du hittar IL https://lagen.nu/1999:1229 och StL https://lagen.nu/1984:406 .

Jag kommer i det följande utgå ifrån att ni vardera fick ¼ av sommarstugan och att de 1.200.000 är marknadsvärdet för hela sommarstugan.

Gåva

Gåvor är skattefria både för mottagaren IL 8:2 och för givaren IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3

För att det skall räknas som en gåva måste dina syskon till en början vilja berika dig och de måste ge dig sina delar av sommarstugan frivilligt.

Vidare får ersättningen som dina syskon får inte överstiga taxeringsvärdet av deras andelar. Det är oklart vad taxeringsvärdet är. Om vi utgår från marknadsvärdet: så är 75% av 1.200.000 = 900.000. Så om du ger dina syskon 300.000 var är detta inte under marknadsvärdet och med största sannolikhet inte under taxeringsvärdet, varför transaktionen alltså inte är att räkna som en gåva. Detta är alltså inte ett möjligt sätt att undgå beskattning – man kommer att se era transaktioner som en enhet och förfarandet kommer att räknas som ett köp.

Stämpelskatten fungerar lite annorlunda. Om den ersättningen som du betalar inte understiger 85% av det taxeringsvärde som fastigheten hade året före det år då lagfarten beviljas så måste ni betala stämpelskatt för överlåtelsen 1, 4, 5, 9 & 10 §§ StL.

Beskattning vid försäljning

Det du gör är alltså att köpa sommarstugan för 900.000. Beskattningen – under förutsättning att det inte finns några andra avdragsgilla kostnader än inköpspriset – bli som följer. Då du och dina syskon fått sommarstugan i gåva av dina föräldrar har ni hamnat i deras skattemässiga situation IL 44:21. Detta innebär att du och dina syskon får göra de avdrag som dina föräldrar skulle få lov att göra om de hade sålt fastigheten. Avdraget som dina syskon kan göra blir 450.000, vilket är 75% av den summa som dina föräldrar betalade för sommarstugan IL 44:13 & 14.

Kapitalvinsten skulle alltså bli 900.000 – 450.000 = 450.000 IL 44:13 & 14. De 450.000 skall sedan kvoteras till 22/30 IL 45:33, vilket skulle bli 22/30 * 450.000 = 330.000. De 330.000 kommer sedan beskattas med 30% IL 65:7, vilket resulterar i en skatt om 0,3 * 330.000 = 99.000.

Summering

Den beskrivna transaktionen är alltså inte att räkna som en gåva utan som ett köp och beskattningen blir som beskrivits ovan.

Bästa hälsningar

Mattias OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Försäljning av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000