Gåva eller förskott på arv - skattefritt för båda parterna

2015-06-27 i Gåva
FRÅGA
kan jag överlåta ett fritidshus inköpt 2015 som gåva? eller arv i förtid. Vad händer skattemässigt för båda parterna. Jag har tre barn som då skulle få dela på huset.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Du har full frihet att ge ett fritidshus i gåva eller som förskott på arv, oavsett när du har köpt det. Det finns varken gåvo- eller arvsskatt för någon av parterna, den slopades år 2005. Se 8 kap. 1 och 2 §§, 41 kap. 1 och 2 §§ och 42 kap. 1 § och 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL) här.

Viktigt att notera är att om du inte vill att gåvan ska avräknas som förskott på arv så måste du nämnda detta i gåvobrevet. Avräkning på förskott på arv är en skyddsregel för andra eventuella bröstarvingar. Huvudtanken är att arvlåtaren vill att alla arvingar ska få lika stort arv och därav dras då gåvan av från gåvogivarens arvslott och mer arv tillkommer då de andra bröstarvingarna. Gåvogivaren anses då redan ha fått den delen i arv genom gåvan.

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (717)
2021-06-20 Krävs gåvobrev vid gåva av pengar, och behöver jag betala skatt för gåvan?
2021-06-16 Kan man ge gåva med villkor att den är tidsbegränsad?
2021-06-12 Måste ett gåvobrev upprättas vid gåva av pengar?
2021-06-03 Kan min fru skänka sitt arv till mig?

Alla besvarade frågor (93333)